Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khâl uănh trôm yôk ŭnh Krông Nô

24/01/2019 16:27 G1T+7

Kông viên neh ntu yôk ŭnh Dak Nong jong ntơm ta n’qual Krông Nô tât ta ăp xă tâm ăp n’qual Cư Jút, Dak Mil, Dak N’Soong, Dak Glong n’hanh bon têh Gia Nghĩa.

Tâm kông viên gĕh âk trôm yôk ŭnh jong lĕ r’ngơch tât 25 km ntơm mbung yôk ŭnh Bon Choăh tĕng bơh pĭt Dak Kroong tât ta leng Dray Săp. Trôm lŭ yôk ŭnh Krông Nô gĕh 7/10 ntil têl neh ntu lŭ leng tĕng tâm pă tă bơh UNSECO. Mhe aơ, ăp bu nuyh kan khoa học lĕ gĭt saơ ndu ndơ têl ntơm bơh kal e ta trôm yôk ŭnh aơ…

UBBL n’gor Dak Nong lĕ gĕh sam bŭt ndơp ân ma Thủ tướng Chính phủ dăp kơp Kông viên neh ntu Dak Nong nchih tâm sam bŭt ăp ntŏk hăn pâl ân ma bu năch tâm mpeh Tây Nguyên. N’gor Dak Nong lĕ nchră Nau kan hao bư ntŏk ân bu năch hăn pâl, ndâk njêng ntŏk hăn pâl tâm bon kan tâm rnglăp ndrel ma Kông viên neh ntu Dak Nong, mĭn kan tât năm 2030. Ntil Nau kan aơ gơi mbơh hưn ân bu gĭt nau uĕh, ntŏk hăn pâl ân ma bu năch tât ta Dak Nong, tâm nĕ ntŏk ân bu năch hăn pâl uĕh ngăn ngên ta Dak Nong lah gĕh ntŏk hăn pâl bri dak Kông viên neh ntu Dak Nong n’hanh ma Bri krŏng Bri dak Tà Ðùng.

Âk ngăn trôm lŭ têh jêh dŭt ma uĕh

Trôm lŭ gĕh trong wil

Gĕh âk rup tâm ban dung nham dôl ma duh leo hoch bơh tach

Âk bu nuyh kan tă bơh Nhật Bản dôl kan n’hanh sŏk uănh âk ntil lŭ leng tâm trôm yôk ŭnh

Phung kan khảo cổ uănh joi ndu ndơ têl kal e ta Trôm yôk ŭnh C6

Trôm yôk ŭnh tâm r’nglăp ma nau uĕh bơh leng Dray Săp

Đức Hùng

271
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.