Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs ntơưv nênhs Môngz

24/01/2019 10:31 G1T+7

Tuôx uô nox, nhoz sâuv têz qơưs yaz Đăk Nông, iz făngz phuôv tsangr uô nox, nênhs Môngz tsinhv zov chênhr tuôr tsês văn hoar truênx thôngr.

Hur ntơư, Kênhx Môngz – iz zangv nhax cus truênx thôngr ntơưv nênhs Môngz haz tưz lo Bôs Văn hoar – Thêv thos haz Ju lix côngs nhênhx zos ji sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs shông 2015. Kênhx Môngz zos iz zangv nhax cus ntâu luz suôz, muôx suôz jân jan tiv zix, txơưr hlo. Tâuz Kênhx Môngz lo uô ntơưv ntông chiaz cênhz trâu ntir shôngz trơưv lux, zâu, ntêr, lur tsi siz thôngx. Chor ntir shôngz trơưv lo tiz lơưr uô cê sâuv tâuz kênhx. Zov chênhr hlo mas ntu tho kror đhol bleiv tôngx mas xuôl thi pangr khor kho, ntuv nti chia thâuv yuôz pôngz tsi ntâu pang tangz sis đror lux zâu, vangv vos trơưs saz xangr. Đôngs tac đha kênhx ntơưv nênhs Môngz muôx ntâu zangv xưs li: Đha iz kror qơư, tơưk kênhx, đha ndil iz kror qơư, kênhx qâuz lâul, kênhx đor tox…

Đha kênhx ndil zos zangv muôr xuz thơưx hlo hur cxuô đôngs tac đha kênhx txuôl ndir ntơưv nênhs Môngz

Kênhx Môngz lo uô ntơưv ntông chia cênhz 6 ntir trăngx shôngz trơưv tho kror pul haz bleiv tôngx yuôz đror

Kênhx tsinhr lo chor tuz hluôs nênhs Môngz sir zôngv hur chor hnuz lêr, tsaz truênx thôngr chia uô tơưv txơưx njê haz nrar tus hluz

Nghês nhân Sungx A Vôngv, nênhs Môngz nhoz xar Đăk Nia (Gia Nghiar) tsinhr kra tsưr ziv yur kênhx tsuô cxênhx hluôs

A Trư

532
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.