Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndơ dŏng tâm nau way bri dak bơh bu nuyh Mông

24/01/2019 10:31 G1T+7

Tât njêng nau pah kan, nau rêh ta neh ntu mhe Dak Nong, bơh đah hao nau wăng sa, bu nuyh Mông uănh kh’lay tay nau răk mray nau way kal e.

Tâm nĕ gĕh, khèn Mông – ndu ntil ndơ dŏng uh ntơmkal e bơh bu nong Mông n’hanh lĕ dơi N’gâng Nau way – Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk bu năch hăn pâl kơp lah Ndơ dŏng tâm nau way bri dak năm 2015. Khèn Mông lah du ntil ndơ uh gĕh bâr ntaih uĕh ngăn, ndjôt nau way uh goh ntơm kal e, mô gĕh kơt ndơ uh ba bă. Săk Khèn Mông dơi bư tă bơh tơm si pơ mu n’hanh prao ding n’kar têh, jê, gleh mô gĕh tâm ban. Ăp ding n’kar dơi dăp uĕh, tâm ban ma săk khèn. Nau kh’lay gơi bư ân khèn gĕh bâr ntaih uĕh lah he lôk trôm jêh rĭ sêt lơi ân nâp ma rse tơm si bri, gơi uh mô gĕh r’gang n’hâm uh n’hanh bâr khèn taih uĕh, ntaih ngai tĕng he nơm uh. Nau k’dŏ khèn bu nuyh Mông gĕh âk ntil nau bu k’dŏ: K’dŏ k’dăt jâng, r’gâl ntŏk k’dăt, ndăch khèn, r’lă săk cheng meng, rlă săk klơ…

K’dŏ khèn r’gâl ntŏk k’dăt la du ntil nau k’dŏ ntơm bơh nau k’dŏ bơh kơi bơh bu nuyh Mông

Khèn Mông dơi bư tă bơh tơm si pơ mu n’hanh 6 mlâm dĭng n’kar lôk trôm n’hanh ntŏk uh

Khèn dơi bu ndăm bu nuyh Môang dŏng uh ta ăp nar rbŭn, têt gơi n’kôch ân bu gĭt nau blau gơi joi bu ur tâm rŏng

Gru Sùng A Vổng, bu nuyh Mông ta xă Dak Nia (Gia Nghĩa) way ntĭm phung ndăm tâm bon uh khèn

A Trư

533
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.