Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čư Jŭt kơl bon lan bu nong iê bu nuyh rklaih nau rêh o- ach nâp knơm

24/01/2019 10:09 G1T+7

Bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh dăch tât 50% r’noh bu nuyh n’qual Čư Jŭt. Câp uỷ, ntŏk kan bri dak ma bon lan lĕ nchŭn n’hâm soan ntĭm gai, pah kan uĕh ăp ntil nau kan kơl ân manh prăk, dăn jă ăp ntil ntŏk kan gơi mât mray nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh nuih n’hâm ma bon lan bu nong iê bu nuyh.

Tâm nĕ, âk ntil nau kan lĕ n’sĭt uĕh. Gĕh “ndu ndơ bu kơl ân”, âk rnăk lĕ hao bư rklaih nau rêh o-ach, đăp mpăn nau rêh. Yor pah kan nau kan bu nong nchŭn du ntŏk ma ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach, năm 2018 r’noh o-ach tâm n’qual trŭnh 2,32% hôm e 6,71%. R’noh r’năk o-ach tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk hôm e 291 r’năk, trŭnh 5,92% đah năm 2017.

Trong hăn tâm bon lan lơ nar lơ dơi bu bư, suy kơl bư gĕh trong hăn uĕh, trong hăn luh pah kan bu nuyh bon lan lơ nar lơ nơih

Bu bu nuyh bon lan ta xă Dak N’Drŭng tăm 30 hec ta bum prŭm Nhật Bản gơi r’gâl tăm ba lŏ

Dơi bri dak kơl ân manh prăk, che Nông Văn Tuấn, bu nong Tày ta thôn 5, xã Trúc Sơn lĕ nsu tăm ca phê, tiêu gơi hao nau pah kan bư mir jan ba

Bon lan bu nong Tày, Nùng ta xă Dak N’Drŭng dơi bri dak kơl ân tơm đôr tăm tĕng Ntil nau kan Trăm tơm play đôr Thái ngăch gĕh play Changai

Y Sơn

1,072
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.