Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công tác dân tộc ngày càng đạt kết quả thiết thực

24/01/2019 09:41 G1T+7

Đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Nông chiếm 31,26% dân số toàn tỉnh.

Thời gian qua, chính quyền các cấp, các bộ ngành Trung ương và trong tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện nhiều chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã ra sức lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và gia đình văn hóa, ổn định cuộc sống; chú trọng gìn giữ và phát huy các nét đẹp văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS. Năm 2018, tỷ lệ thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt gần 76% kế hoạch.

Nhiều lễ hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào DTTS tại chỗ được quan tâm bảo tồn, phục dựng. Ảnh: Hồ Mai

Năm 2018, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh hỗ trợ cho hàng trăm hộ đồng bào vay 1,3 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Ảnh: Hồ Mai

Các thôn, bon, buôn, bản đồng bào DTTS đều có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ảnh: A Trư

100% thôn, bon, buôn thành lập Ban phát triển thôn trong xây dựng NTM. Ảnh:Hồ Mai

Tỷ lệ hộ đồng bào DTTS được sử dụng điện đạt trên 90%. Ảnh: Q.S

Học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ về học phí, sách vở... Ảnh: Hồ Mai

Năm 2018, cấp BHYT cho 95.079 hộ nghèo, 18.880 hộ cận nghèo và 109.374 khẩu là đồng bào DTTS.   Ảnh: Hồ Mai

100% thôn, bon, buôn có cộng tác viên y tế thôn. Ảnh: Hồ Mai

Chính sách đối với người uy tín trong đồng bào DTTS được triển khai hiệu quả. Ảnh: Hồ Mai

Đề án đào tạo nghề gắn với phát triển du lịch đối với đồng bào đang được triển khai. Ảnh: Hồ Mai

Quốc Sỹ

8,594
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.