Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư ca phê Robusta tĕng nau ntĭm lên men hiếm khí

24/01/2019 10:17 G1T+7

Gơi bư gĕh uĕh ăp ntil chat gĕh ơm tâm grăp ca phê Robusta, Ntŏk tăm ca phê Tà Ðùng ta Gia Nghĩa lĕ bư tĕng nau kan Honey lên men hiếm khí.

Tơm ca phê dơi bu răk chăm tĕng nau kan hữu cơ. R’noh play dŭm gĕh tâm 90% mơ dơi pĕ. Jêh sŏk ca phê tho ân kloh, he sŏk lĕ ndŏk gơi bư lên men hiếm khí (play ca phê dơi bu chê tâm dŭng nilon, kât ân nâp mô gĕh lăp oxy, ân grăp gĕh độ pH n’hanh đok sĭk Brix ân di, lah he bô kơt bô ndrănh vang). Grăp ca phê dơi kin hôm e ndrêh, dơi bu sŏk ih bơh tach bri duh nar ân sơh. Jêh lôch nĕ, ca phê dơi bu sŏk chê tâl wâl ih, gơi play ca phê ĭt 12 – 13 độ.

Ca phê lĕ dŭm tât 90% mơ he dơi pĕ

Jêh bu pĕ tho ân kloh, bu bư lên men hiếm khí, jêh rĭ ca phê dơi bu kĭn nrdêh

Uănh độ ĭt grăp ca phê jêh ih tâm di mơ dơi bu sŏk dŏng

Kreng ca phê tĕng nhiệt độ duh ân di

Quốc Sỹ

939
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.