Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơm tăm sa play “jêng ngăn” ta neh mô uĕh bon Choih

24/01/2019 10:09 G1T+7

Ntơm năm 2014 tât abaơ, âk r’năk bu nuyh bon lan ta bon Choih, xă Ðức Xuyên (Krông Nô) lĕ r’gâl âk neh tăm tuh vanh gơi tăm ăp ntil tơm sa play.

Cam sành, quýt đường, play k’roch ntô đung jêng ngăn n’hanh dôl dơi bu nuyh bư mir jan ba pơk huy neh tăm ta mpeh neh mô uĕh bon Choih

Yor mât mray di kĩ thuật, neh ntu di ma tơm tăm sa play nĕ tơm play dôl “jêng ngăn” ta neh mô uĕh bon Choih. Abaơ, tâm 50 hec ta neh tăm cam, quýt, play kroch ntô đung lah gĕh 30 hec ta bu nuyh tăm lah bon lan bu nong Dao. Ăp r’năk tăm tơm play tâm bon lĕ dŏng chê phẩm sinh học gơi tăm tơm sa play mô gĕh khih dak si, dŏng iê dak si bư nkhit tu ndrŭng nĕ hô âk bu nuyh bon lan ŭch sa n’hanh tât hăn r’văt.

Lơ 1,5 hec ta cam sành, quýt đường, tơm play k’roch ntô đung che Ðặng Văn Quang, bu nong Dao gĕh n’sĭt lơ 300 r’keh prăk jêh tăch

Minh Huyền

1,266
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.