Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Buô shông, nrar pâuz iz cxa nôngz buô nôis ntơưv Viêtx Nam
  • 24/01/2019 16:27
  • Nôngz buô nôis đias Viêtx Nam los six ntâu, muôx yangx 60 zangv, lo zus cxuô thangx tsangv ntơưv têz qơưs haz iz zangv muôx đax trưng jiêng ntơưv nưl. Bor shênhv Đăk Nông thor kra 1 cxa nôngz buô nôis đias ntơưv Viêtx Nam.
  • Môngl ndil kror tsuô trông hluôr tơưk Krông Nô
  • 24/01/2019 16:27
  • Công viên đias tsât trôngz hluôr tơưk Đăk Nông grul ntêr ntơưv hênhx Krông Nô môngl tsuô iz cxa xar buôs ntơưv chor hênhx Cư Jut, Đăk Mil, Đăk Song, Đăk Glong, thix xar Gia Nghiar.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.