Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Năm Kỷ Hợi, joi uănh ân gĭt ăp ntil sur ta Việt Nam
  • 24/01/2019 16:27
  • Ntil sur ta Việt Nam gĕh âk ngăn, gĕh tât 60 ntil sur, dơi bu rong âk ta ăp mpeh lam bri dak n’hanh ăp ntil sur gĕh nau uĕh êng. Sam bŭt mpơl rup Dak Nong dăn n’kôch ân bu nuyh bon lan gĭt ăp ntil sur dơi rong âk ta Việt Nam.
  • Khâl uănh trôm yôk ŭnh Krông Nô
  • 24/01/2019 16:27
  • Kông viên neh ntu yôk ŭnh Dak Nong jong ntơm ta n’qual Krông Nô tât ta ăp xă tâm ăp n’qual Cư Jút, Dak Mil, Dak N’Soong, Dak Glong n’hanh bon têh Gia Nghĩa.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.