Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Goong lŭ – Ndơ mpơl gĕh tă bơh Công viên neh ntu Dak Nong
 • 24/01/2019 10:41
 • Goong lŭ, lah du ntil ndơ dŏng goh ntơm kal e bơh bu nuyh Bu Nong. Goong lŭ gĕh âk mlâm lŭ ntaih mô gĕh tâm kơt (lah way gĕh 3 mlâm lŭ) dơi bu sŏk lŭ trah bư tă bơh ti n’hanh gĕh bâr ntaih êng. Lah goh, ăp gru dŏng lŭ jê n’hanh goh ta goong lŭ. Ăp lŭ jong, têh mbâl way ntaih mô gĕh hô; goong lŭ gleh, jê bug oh ntaih hô ngăn.
 • Bư brah kăl tơm si bơh bu nong R’đe
 • 24/01/2019 10:45
 • Tĕng nau way bu nuyh R’đe, ta ăp tơm si têh way gĕh Brah mât uănh. Yor nĕ, lor ma kăl tơm si ân chơ lôt gơi sŏk bư drăp ndơ dŏng tâm r’năk tâm ban sung K’pan, dŭk trah lôk tă bơh tơm si, jâng gung wâl… khăn păng way bư brah dăn brah ân bu nuyh bon lan dơi kăl tơm si gơi mô gĕh tât nau măy, ân gĕh âk nau lap tâm nau rêh ma bu nơm tơm wâl.
 • Phùng Thị Bích nsrôih nti blau gơi bư nai dak si
 • 24/01/2019 11:02
 • Ta ăp năm nti wâl sam bŭt gưl II, Phùng Thị Bích, bu nong Nùng ta thôn Cao Sơn, xă Buôn Choăh (Krông Nô) ŭch ngăn nti môn Sinh học. Yor nĕ, jêh nti lôch wâl sam bŭt gưl II ta n’qual, oh thi ta jrô chuyên Sinh Wâl sam bŭt gưl III chuyên Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa). Bích nsrôih ngăn ta nau nti, reh ân blau, way hăn tâm rlong ta ăp tâ thi kon se nti blau, thi thi olympic… Năm jrô 12, oh dơi gĕh giải be Tâ thi Kon se nti blau bri dak môn Sinh học n’hanh dơi bu sŏk lăp nti Khoa Xét nghiệm-Ðại học Y dược Huế.
 • Nsrôih răk mray n’hâm soan bon lan bu nuyh Mông ta Dak Ngo
 • 24/01/2019 11:04
 • Bơh đah pah kan uĕh nau kan bư mir jan ba, tăch r’văt drăp ndơ, chiă mât bri dak – mât uănh đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan, ăp mpôih ka han tâm Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16), xă Dak Ngo (Tuy Ðức) hôm e pah kan uĕh nau kan răk mray n’hâm soan ma kan bộ, ka han, kônh nhân, bu nuyh kan tâm mpeh wăng sa – mât uănh bri dak; tâm nĕ gĕh bon lan bu nong Mông.
 • Wơt sa Têt ta kô lao dak rlai Trường Sa Ðông
 • 24/01/2019 11:04
 • Tâm ban ma ăp bu nuyh bon lan Việt Nam, lah tât mông têt, yan kao sĭt, phung kan bộ, ka han n’hanh bu nuyh bon lan ta ăp kô lao dak rlai Trường Sa lĕ ma nau drưh đrưh, rơm ăp ntil drăp ndơ gơi hăn pâl yan kao, wơt sa têt.
 • Uĕh răm nau rbŭn ngêt sa tâm r’năk nar yan kao bơh bu nuyh Bu Nong
 • 24/01/2019 11:10
 • Kal e, bu nuyh Bu Nong “sa têt” jêh rĕk ba, pâk mbo tâm mir ba. Abaơ, tâm nau rêh pah kan n’hanh nau r’gâl yan khay, ntil nau bư mir jan ba, ntil nau wăng sa… bu nuyh Bu Nong sa Têt Nguyên đán kơt Yuăn, kơp nĕ lah mông r’lu jêh pĕ play ca phê r’gang. Lĕ bu nuyh tâm r’năk rbŭn, rơm piăng trau đah ăp ntil trau sa kah, ndrănh ngêt m’ak wơt yan kao.
 • Ndrănh yăng kal e bơh bu nuyh Mạ, Bu Nong
 • 24/01/2019 11:13
 • Ndrănh yăng lah du ntil ndơ ngêt dŭt kah ntơm kal e, mô dơi lah mô gĕh ta ăp nar nsông, nar sa têt, nar rbŭn, nar bư brah… bơh bu nuyh Mạ, Bu Nong ta neh Dak Nong.
 • Pah kan ndrel ksiêm chiă mât n’har bri
 • 24/01/2019 16:27
 • Ăp nar dăch tât Têt Nguyên đán, Mpôih ka han chiă mât n’har bri Tuy Ðức (Ka han Chiă mât n’har bri n’gor Dak Nong – Việt Nam) n’hanh Ðại đội 1, Mpôih ka han Lâm Pâk (n’gor Mondulkiri – Drôn) lĕ pah kan ndrel gơi hăn ksiêm chiă mât trong n’har bri yor 2 mpôih ka han mât uănh.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.