Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • M’ak Ðảng 89 yan kao đah âk nau gĕh pah kan uĕh
 • 24/01/2019 09:39
 • Yan kao Kỷ Hợi 2019 bri dak he lĕ găn 89 yan kao gĕh Ðảng Kộng sản Việt Nam ndjôt bôk, ntĭm gai. Ntơm năm 1930, Ðảng he dơi njêng, ntĭm lan lam bu nong dâk tâm lơh, sŏk lơi neh ntu bri dak he nơm ta 2 tâ tâm lơh ma phung Prăng n’hanh lơh My; mât chiă lĕ r’ngôch neh ntu tâm Bri dak n’hanh tâm ăp tâ tâm lơh ta mpeh n’har bri. Lơ 30 năm r’gâm mhe (ntơm năm 1986), dơi Ðảng ndjôt bôk, bri dak he lĕ gĕh âk ntil nau dơi pah kan uĕh, lơ nar lơi dơi bu gĭt tâm quốc tế.
 • Čư Jŭt kơl bon lan bu nong iê bu nuyh rklaih nau rêh o- ach nâp knơm
 • 24/01/2019 10:09
 • Bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh dăch tât 50% r’noh bu nuyh n’qual Čư Jŭt. Câp uỷ, ntŏk kan bri dak ma bon lan lĕ nchŭn n’hâm soan ntĭm gai, pah kan uĕh ăp ntil nau kan kơl ân manh prăk, dăn jă ăp ntil ntŏk kan gơi mât mray nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh nuih n’hâm ma bon lan bu nong iê bu nuyh.
 • Che ranh Lãnh Hoàng Tậu r’gâl mhe, n’hao uĕh ndrôk rong tăch poăch
 • 24/01/2019 10:19
 • Năm 2004, che Lãnh Hoàng Tậu, bu nong Tày ta thôn Dak R’mo, xă Dak N’Drŭng (Dak N’Soong) manh prăk wâl prăk yơh ndi nau rêh gĕh 4 r’keh gơi r’văt ndrôk rong. Yor chiă rong uĕh, ntơm gĕh du mlâm ndrôk, tât abaơ che hao rŏng gĕh 7 mlâm ndrôk. Du năm che tăch du mlâm ndrôk lĕ têh, r’noh kh’lay prăk tăch lah 12 – 15 r’keh prăk.
 • Ăp gru “mât mray” nau kan vâng tanh bơh bu nong
 • 24/01/2019 10:25
 • Lam n’gor abaơ gĕh lơ 650 bu nuyh blau vâng tanh. Ðah nau ŭch, nau rŏng n’hanh nau kan mât mray nau way bu nong păng nơm,âk bu ur Bu Nong, R’đe, Mạ leo pah kan mât mrau uĕh nau way vâng tanh.
 • Saơ uĕh sŏk bu ur Mông Hoa
 • 24/01/2019 10:31
 • Bu ur Mông gĕh pe ntil nau bư uĕh ma sŏk gơi ân bu gĭt 3 jrŏng rnoi Mông Hoa, Mông Bok n’hanh Mông Ôch. Tâm nĕ, bu ur druh Mông Hoa gĕh sŏk uĕh n’hanh gĕh âk nau ntĭm sơm nau rêh ân ma oh kon uĕh ngăn ngên.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.