Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trung đoàn 726: Gĕh tăm âk ntil tơm tăm

25/01/2017 07:44 G1T+7

Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) gĕh mpôih ka han ta bar xă Quảng Trực n’hanh Quảng Tâm (Tuy Ðức) way pah kan gơi n’hao nau wăng sa – nau rêh bon lan, mât uănh ân đăp mpăn bri dak, kơl bu nuyh bon lan lâm nau ji ngot gơi trŭnh o-ach tâm ntŭk mpeh n’har bri.

Tâm nau kan wăng sa, mpôih ka han lơ nar lơ bư uĕh nau kan jao nau pah kan ma bu nuyh kan, tâm nĕ gĕh nau kan jao ân manh prăk. Abaơ, mpôih ka han lĕ ndâk uănh, dŏng prăk tăm gĕh 1.266 hec ta neh tăm ăp ntil tơm; tâm nĕ, ca phê 523 hec ta, tiêu dăch tât 3 hec ta; mắc ka dăch tât 20 hec ta, tơm krŏch 4,3 hec ta. Năm 2016, mpôih ka han lĕ tăm bri n’hanh bư mir jan ba ndrel gĕh 160 hec ta, tăm mhe 7.176 tơm ca phê, 600 tơm bơ, 10.310 tơm bời lời, chia 20 hec ta; mĭt chăng tâm 32 hec ta, rpuăl chăng tâm 40 hec ta; prit Nam Mỹ tâm 30 hec ta. Gĕh n’sĭt prăk tâm du huê bu nuyh kan năm 2016 tâm 5 kreh prăk du huê du khay kan.

Trung đoàn bư trong hŏch dak gơi bu nuyh bon lan gĕh dak dŏng tăm ba lŏ

Wâl dak si Trung đoàn khăm nau ji mô sŏk prăk ân ma bon lan Bu Nong ta xă Quảng Trực

Kan bộ, ka han Trung đoàn 726 kơl bu nuyh bon lan pĕ cà phê

Bảo Ngọc

4,967
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.