Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trung đoàn 726: Đa dạng hóa các loại cây trồng

25/01/2017 07:44 G1T+7

Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16) đóng chân trên địa bàn xã Quảng Trực và Quảng Tâm (Tuy Đức) có nhiệm vụ thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giúp dân xóa đói giảm nghèo ở vùng biên giới.

Trong phát triển kinh tế, đơn vị đã từng bước hoàn thiện cơ chế hạch toán, cơ chế khoán cho người lao động, đặc biệt là giao khoán thu hồi vốn. Hiện tại, đơn vị tổ chức quản lý, đầu tư hiệu quả hơn 1.266 ha vườn cây các loại; trong đó, cà phê 523 ha; hồ tiêu gần 3 ha; mắc ca gần 20 ha; chanh 4,3 ha. Năm 2016, đơn vị trồng rừng nông lâm kết hợp được 160 ha; trồng mới 7.176 cây cà phê, 600 cây bơ ghép, 10.310 cây bời lời, gừng 20 ha; nghệ đỏ khoảng 32 ha; bí đỏ khoảng 40 ha; chuối xuất khẩu Nam Mỹ khoảng 30 ha. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 đạt khoảng 5 triệu đồng/người/tháng.

Trung đoàn tổ chức làm thủy lợi, tạo điều kiện để người dân trồng lúa nước

Bệnh xá Trung đoàn khám bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc M’nông tại xã Quảng Trực

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 726 giúp người dân thu hoạch cà phê

Bảo Ngọc

2,141
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.