Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trung đoàn 720- Kơl bon lan đăp mpăn nau rêh

25/01/2017 09:45 G1T+7

Trung đoàn 720-Binh đoàn 16 dơi bri dak jao ndâk njêng ntŭk wăng sa mât uănh bri dak tâm lam bar n’qual Tuy Ðức n’hanh Dak R’lâp.

Gơi pah kan uĕh ntil nau kan. Trung đoàn lĕ kan đah cấp ủy, ntŭk kan tâm bon lan, tâm rnglăp ăp nau kan wăng sa – mât uănh bri dak đah ăp ntil nau kan hao wăng sa – nau rêh bon lan bơh ăp n’qual, tâm nĕ gĕh nau kan ndâk nkra gung trong, ngih wâl, hao nau pah kan, ăp ntil nau kan lâm ji ngot, trŭnh o-ach, ntŭk bon lan gŭ, pah kan…

Tâm ăp năm lĕ lăn, mpôih kan han lĕ ndâk nkra gĕh 5.395,78 met vuông wâl gŭ; ndâk nkra 12 jrô nti, du wâl sam bŭt kon se jê nti, 5 ntŭk wâl rong kon se, 2 wâl ân nai ntĭm. Wâl dak si Ka han n’hanh bon lan 15 chhưng bêch dơi Gâng kan Mât uănh bri dak n’hanh Gâng y tế ruah lah du ntŭk pah kan uĕh săm nau ji ma ka han n’hanh bu nuyh bon lan; ăp năm khăm, săm nau ji ma lơ 1.000 bu nuyh.

Tĕng nau dăp kan bơh Nau jrŭ 215/QÐ-TTg bơh Thủ tướng Chính phủ, Trung đòan dơn 312 (1.986 bu nuyh) bon lan Mông, jao neh ndâk nkra wâl n’hanh ân neh pah 312 hec ta neh pah kan bư mir jan ba, 267,8 hec ta neh tăm ba lŏ; dơh dăch pah kan đah n’qual ân bon lan manh gĕh du r’me prăk gơi đăp mpăn nau rêh n’hanh hao nau wăng sa; ndâk nkra wâl tĕng nau kan 134 đah rnoh prăk lơ du r’me.

Tât abaơ, nau rêh bu nuyh bon lan lĕ grâh uĕh ngăn, gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan bơh ăp rnăk dơi mpôih kan han aơ kơl lah 90 rkeh prăk du năm, gĕh rnăk n’sĭt tât 300 r’keh prăk du năm. Mpôih ka han le kơl ân 1.200 bu nuyh kan, lơ 600 rnăk bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh nau kan đăp mpăn; dăp gĕh 15 ntŭk gŭ ma bon lan đah phung pah kan n’hanh ntŭk kan Trung đoàn.

Ăp năm, Ðảng bộ Trung đoàn dơi bu kơp lah ntŭk kan kloh uĕh, mpôih ka han nâp phĭt lĕ rngôch tâm nau kan. Trung đoàn lĕ dơi Ðảng, Bri dak ân Grat Pah kan Tâl ngoay, Bar, Pe n’hanh âk nau rnê lah uĕh ba bă.

Kô ranh Trung đoàn mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan nsrôih pah kan bư mir jan ba

Ndâk nar khăm nau ji, pă dak si mô sŏk prăk ma bu nyh bon lan tâm ntŭk kan

N'tĭm bu nuyh bon lan pĕ ca phê

 

Nguyễn Văn Trọng

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 720

4,953
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.