Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz đangs jul pangz Đăk Nông txu pluôs truôx đrênhk

25/01/2017 07:44 G1T+7

Hâur shông 2014, Jưs anr Txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên lo kra uô sâuv thangx tsangv pêz xênhr, muôx chor hơpx phênhv tsinhv li: Tiêuv jưs anr đâux tư cơv has tângx; an ninh lương thưcx haz jing jươngr; liên cêt thix trươgx; hlôngr cơ sơv has tângx siz txuôs nhoz cxênhx xênhr; cxangz nzir năng lưcx tsuô canr bôx cxuô cxênhx…

NtơưvĐăk Nông, jưs kra uô sâuv 20 xar thuôx 4 hênhx zos Đăk Song, Đăk Glong, Tui Đưc haz Krông Nô; pênhr đâux tư tsuô jưs anr muôx khangv 20 chơưx USD ntơưv pênhr txaik Ngân hangx Kangz ntux, pênhr đôir ưngr ntơưv Ngân hangx têz qơưs.

Trơưs cêr hoachx, txus shông 2019, jưs anr zuôr xâuk kangz. Txus tangv siv nuôr, ntâu hơpx phênhv, tiêuv jưs anr tưz lo kra uô muôx nux grê, tiv zix mas chor tiêuv jưs anr lus phuôv tsangr uô nox, đâux tưz cơ sơv has tângx zos thôngs. Đhâu ntơư, muôx cxangz đangs jul chia pêz xinhr uô hâux lưv txu pluôs truôx đrênhk hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz.

Tiêuv jưs anr chos blêx lax pangz pux tuz nhuôs jos 5, xar Đăk R’măng cxangz nzir yangx 3 tênhr sos li uô ntêx tsi tâu môngl cênhz jưs anr

Đhâu Tiêuv jưs anr liên cêt thix trươngx, Tsêr mair Jâuz cangz tôngx xur Đăk Nông tưz cus bê hơpx đôngx, cam cêt zuôr tangs nro sanv phâmv kei cangz, pangz pêx xinhv muôx truôx nênhs zuôr

Cêr môngl lus jos 4, xar Đăk R’mang (Đăk Glong) lo đâux tư cxiv tsang, pangz pêx xinhv môngl lus zôngx ziv

Văn Tâm

885
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.