Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh tay nhâm kơl Dak Nong ân trŭnh nau o-ach nâp phĭt

25/01/2017 07:44 G1T+7

Bôk năm 2014, Nau kan ân Trŭnh nau o-ach mpeh Tây Nguyên dơi ndâk kan tâm lam n’gor he, gĕh âk nau pah kan ndrel tâm ban: Nau kan jê ndâk nkra gung trong, ngih wâl; ân đăp mpăn gĕh ndu ndơ sa n’hanh ndơ dŏng sa uĕh ma săk jăn; tâm rnglăp nau kan tăch rvăt; nkra tay gung trong, ngih wâl ta gưl n’qual; nau n’hao blau kan ma ăp ntŭk kan…

Ta Dak Nong, nau kan aơ dơi ndâk kan ta 20 xă tâm 4 n’qual lah Dak N’Soong, Dak Glong, Tuy Ðức n’hanh Krông Nô; prăk dŏng ndâk nau kan aơ tâm 20 triệu đô yor Wâl prăk lam ăp Bri dak kơl ân manh, prăk kơl bơh bri dak.

Tĕng nau nchră kan, tât năm 2019, nau kan aơ lĕ lôch. Tât mông abaơ, âk nau kan jê ndâk nkra gung trong, ngih wâl; ân đăp mpăn gĕh ndu ndơ sa n’hanh ndơ dŏng sa uĕh ma săk jăn; tâm nĕ gĕh nau kan tâm rnglăp nau kan tăch rvăt; nkra tay gung trong, ngih wâl. Yor nĕ, pah kan gơi n’gor he tĕng kan ân uĕh nau kan ân trŭnh nau o-ach nâp phĭt ân bon lan ăp kon bu nong iê bu nuyh, ntŭk vêch, ntŭk ngai.

Nau kan jê kơl tăm ba suy kơl bu nuyh bon lan thôn 5, xă Dak R’măng n’hao tay gĕh âk lơ 3 tân lah mô hŏ tĕng kơt nau kan aơ

Tă bơh nau kan Jê tâm nglăp ntŭk tăch rvăt, Wâl măy Rong ndrŭng sŏk rse brai Dak Nong lĕ nchih sam bŭt buăn nau kan tăch rvăt rse brai ndrŭng, suy kơl bon lan gĕh nau rêh đăp mpăn

Trong rdeh hăn ta thôn 4, xă Dak R’măng (Dak Glong) dơi ndâk nkra, suy kơl gĕh trong hăn uĕh ma bu nuyh bon lan

Văn Tâm

1,165
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.