Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thêm nguồn lực giúp Đắk Nông giảm nghèo bền vững

25/01/2017 07:44 G1T+7

Đầu năm 2014, Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được triển khai trên địa bàn tỉnh ta, gồm các hợp phần chính như: Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; an ninh lương thực và dinh dưỡng; liên kết thị trường; cải thiện cơ sở hạ tầng kết nối ở cấp huyện; nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp...

Tại Đắk Nông, dự án thực hiện trên địa bàn 20 xã thuộc 4 huyện là Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức và Krông Nô; mức đầu tư cho dự án khoảng 20 triệu USD từ vốn vay Ngân hàng Thế giới, vốn đối ứng của Ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, đến năm 2019, dự án sẽ kết thúc. Đến thời điểm này, nhiều tiểu hợp phần, tiểu dự án đã triển khai có hiệu quả, nhất là các tiểu dự án về phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Qua đó, tạo thêm nguồn lực để tỉnh ta thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Tiểu dự án trồng lúa giúp bà con thôn 5, xã Đắk R’măng nâng cao năng suất trên 3 tấn so với trước khi tham gia dự án

Thông qua Tiểu dự án liên kết thị trường, Nhà máy Dâu tằm tơ Đắk Nông đã ký hợp đồng, cam kết mua toàn bộ sản phẩm kén tằm, giúp người dân ổn định được đầu ra

Đường giao thông thôn 4, xã Đắk R’măng (Đắk Glong) được đầu tư xây dựng, giúp người dân đi lại thuận lợi

Văn Tâm

904
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.