Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ ma nau uĕh kho ao soh mbăn kăl e bu nong iê bu nuyh Dak Nong

25/01/2017 07:44 G1T+7

Tâm lam n’gor Dak Nong gĕh dăch tât 40 bu nong iê bu nuyh đah dăch tât 180.000 rbăn bu nuyh rêh. Ăp bu nong gĕh nau way uĕh êng tĕng bu nong nĕ tâm ban lah nau ngơ, na nchih, nau rêh ôi mhau, kho ao soh mbăn, nau way bư brah – nau way rêh…

Tâm nĕ, kho ao soh mbăn jêng nau kan dơi bu gĭt mpôl bu nong aơ ri. Ăp kho ao n’hanh rup jĭng ta kho ao jêng ndu ndơ bư uĕh êng, mpơl saơ nau way tâm nau rêh, nau gĭt mĭn n’hanh nau dăn ŭch tâm nau rêh. Tă bơh nau pah kan bư mir jan ba, đah nau uănh uĕh, bu ur ăp kon bu nong lĕ njêng nau uĕh tâm ndơ soh mbăn gơi bư uĕh ma săk jăn. Bu ur Bu Nong, Mạ, R’đê, Mông Dao, Thái, Mường… lĕ njêng gơi jĭng rup ta kho ao yor tanh rui, nkăch rup, nhuộm. Ăp kao rup, trong rse brai jĭng dơi bu dŏng jĭng âk tâm ban rup pham mpeh, rup puăn mpeh, rup chữ nhật, măt nar, grăp ba, rup bu nuyh, rup mpô pa… đah nau kan bư mau, tâm rnglăp êng ân saơ nau blau mĭn uĕh n’hanh âk, bư jêng mi nal n’hanh kho ao soh mbăn lĕ ma nau uĕh, âk ntil.

 

Nau tanh rui rup Bu Nong way dơi bu tanh tĕng song đah rse brai n’hanh ăp rup tam giác, rup mplônh tâm rnglăp tă bơh ăp rup tâm ban bư jêng yôk prêh đêh, dak ngănh, dak mih tŭp, rup ka, yăng n’drănh…

Mô gĕh kơt ăp mi nal gơi kchoh ao, nah bŭt, rup tanh ta sa nă bă kon bơh bu nuyh Bu Nong dơi bu tanh jê, tanh tĕng trong rse brai mpơl (âng) ta sa nă

Rup ta nah bŭt aơ bu nuyh Bu Nong mô gĕh jêr khă nĕ uănh ât uĕh măt ngăn, nơih măt bu uănh uĕh lah kcoh nah bŭt, ao

Bu nong Dao ta Dak Wil đah rup kao jĭng tanh ta siăm ndô ta bôk uĕh hô ngăn

Rup kao ta kho ao soh mbăn Dao lah ăp ntil rup bri dak, nau way tâm nau rêh nuih nhâm n’hanh jrŏng rnoi, tâm nĕ gĕh rup kao tam giác, sêk, n’gar, rup manh pham mpeh gơi prăp mray uĕh huêng ngăt, mprơh brah m’hĭk du

Bu nuyh Dao chăng ta n’qual Krông Nô n’hanh Čư Jŭt gĕh âk ngăn nau mĭn kan, jĭng tanh ăp rup bri dak, dơi bu nkra uĕh dơh dăch đah nau rêh kon bu nuyh tâm ban: tơm n’ho, seh, sĭm, so, đah dak ngănh, măt nar, khay…

Bu ur Mông ŭch ngăn nau jĭng tanh âk mau gơi bư uĕh ma nah bŭt aơ soh mbăn

H Mai

803
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.