Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trau sa kah tâm bri bơh bu nuyh Bu Nong

25/01/2017 07:44 G1T+7

Lêl, n’ha biăp, blân tăng, play mpang, n’ha bôt ngot bri (tâm ban n’ha biăp, dŏng n’ha kranh gơi bư trau biăp pŭ)… dơi bu nuyh Bu Nong uănh ndu ndơ kh’lay bri yôk njêng ân. Nĕ jêng ndu ndơ dơi bu dŏng gơi gâm trau sa, kah ơm kăl e. Bơh đah dŏng ăp ntil n’ha si gâm bư trau sa ôi mhau, bu nuyh Bu Nong hôm e uănh kh’lay ngăn trau sa aơ gơi dŏng bư brah, dŏng sa tâm mông tâm nsông, yan têt, rbŭn pâl rlưn ơm kăl e.

“Biăp prung” jêng trau sa ntơm kăl e bơh bon lan Bu Nong

Tĕng nau mbên bơh bu nuyh Bu Nong, “biăp prung” sa uĕh ngăn ma săk jan, săm bêng ndul, sa ân lĕ nhul ndrănh, uĕh ngăn ma bu ur mhe deh kon, bu nuyh ranh nhâm soan mô hôm dăng n’hanh kon se jê rgay… Ndu ndơ way dơng bư trau sa “biăp prung” kăl e gĕh n’ha biăp, iêl, blân tăng, mrăch n’hanh ka (mô rĭ puăch sur, puăch iăr…). Ntơm kăl e tât abaơ, ăp bu nuyh Bu Nong blau diê diê bư trau sa aơ n’hanh uănh aơ jêng trau sa “kah mbung sa”, êng phung bu nong dơm gĕh.

Ăp ndu ndơ dơi bu dŏng gơi bư trau biăp prung gĕh n’ha biăp nse, ka ndrêh, iêl, mrăch ndrêh, blân prên

Jêh tôch dônh ân kloh, ăp ntil ndu ndơ aơ dơi bu chê tâm ding n’kar jong du met

Dĭng n’kar dơi bu dăp ndông ka lơ ŭnh kêng năk n’hanh nga ŭnh tâm 30 mnĭt. Lah prung he ndăch ding n’kar nao nao gơi dĭng n’kar mô gĕh ŭnh sa n’hanh n’ha trau tâm ding n’kar sĭn tâm ban

Trau sa “biăp prung” ndung, kah n’hanh tăng… kah ngăn lah he sa đah piăng Bu Nong kăl e

“Play mpang bri” trau sa, dak si săm nau ji bu nuyh Bu Nong

Lah gĕh bu năch tât hăn pâl, bu nuyh Bu Bong way hăn tâm bri zoi du ntil play jê, wil jong, tăng đah play ya ut, du tơm rêng rŏ neh, rêng rŏ tơm si, nchah âk n’kôr. Play đah rup elip n’hanh gĕh play peng pong, lah hôm e ndrêh mau ndrêh (dŭm mau chăng, lơi he sa ôh), jong 3 – 5 cm, gĕh âk grăp, âk mbor ta play… N’ha n’hanh play ndrêh dŏng gơi âl bư trau sa, wâr, gâm bư trau sa gơi bư ân n’dĭk uĕh săk, kah mbung ka. Aơ lah tơm dak si dŏng gơi săm nau ji, tâm ban ji kop, ân lĕ ji hir dak, săm khih, ân lĕ n’hak ta ka ko, săm siĕk…

Play mpang bri tăng băl, bu nuyh Bu Nong n’kôch ân gĭt jêh sa he ngêt dak, ngêt dak trà, sa piăng saơ kah ngăn mbung sa

Bu nuyh Bu Nong way sŏk ka kro dak rlai gâm ân sĭn, gŭch ka lơ ŭnh nga ndrel ma play mpang bri hôm e ndrêh lĕ lŏch grăp

Trau sa aơ dơi bu gâm ngăch gơi play mpang mô ir sĭn, yor lah sĭn kir nĕ he sa mô hôm saơ kah mbung

Trau sa tă bơh play mpang jêng du ntil trau sa kah tâm ăp tâ sông sab u nuyh Bu Nong

H Mai

663
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.