Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Saơ n’sĭt uĕh tâm nau kan tăm tiêu ân zŏ uĕh

25/01/2017 07:44 G1T+7

Rnăk nô Nông Văn Lê, bu nong Tày ta bản Ðầm Giỏ, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) jêng du rnăk pah kan lor tâm nau kan plăch rgâl tăm tơm tiêu tĕng nau kan sinh học tăm tiêu ân zŏ uĕh n’hanh lĕ gĕh pah kan uĕh ngăn.

Gơi tăm tiêu tĕng nau kan sinh học, che uănh kh’lay ngăn nau kan dŏng buh hữu cơ sui ân tơm tiêu, mô gĕh dŏng âk dak si tŏ, buh sui hóa học. Ăp nau kan kai neh, dak si tŏ ndrŭng sa, buh sui… dơi che dŏng n’dŏk sinh học. Nau kan aơ bơh đah ân tơm tiêu jêng hôm e mray ân kloh uĕh neh tăm, ân tâm ban ka man tâm neh, trŭnh mô gĕh âk nau ji ma tơm tiêu. Abaơ che lĕ tĕng kơt nau kan aơ tăm tay gĕh 5 hec ta, tâm nĕ lĕ gĕh 4.000 rbăn gâng tiêu dôl ân pĕ play năm tâl 2 gĕh n’sĭt tiêu tă ih kro tât 5 kí du gâng, gĕh n’sĭt tâm nau kan âk r’me prăk du năm. Rnăk che hôm e ndâk njêng nau kan tăm tiêu sinh thái, mô dŏng âk buh sui sinh học n’hanh dak si hóa học tâm nau kan tăm tiêu. Bơh đah nau kan gĕh đang tiêu uĕh, rnăk che hôm e dơi doanh nghiệp (Kông ti THNH Hương Sơn Hà) rvăt tiêu kh’lay đah rnoh bu rvăt bơh tăch lơ 10% (tiêu lĕ jêh bu ksiêm n’hanh kơp di tiêu uĕh sinh học), n’hanh tăch ta ăp bri dak châu Âu. Aơ jêng ntŭk kan tăm tiêu tâm rnglăp kan ndrel “4 phung kan” (bu nuyh bư mir – bri dak- bu nuyh kan khoa học – phung kan doanh nghiệp) ndâk njêng gĕh ntŭk tăm tiêu zŏ uĕh, mô gĕh dak si ân phung doanh nghiệp rvăt, nkra ndơ sa n’hanh tăch rvăt đăp mpăn tâm lam n’gor.

Jêh dơi bu ntĭm kĩ thuật tăm, hăn khâl uănh ăp ntŭk tăm, năm 2011, che Lê rlong tăm 200 gâng tiêu đah nau kan mât mray tă bơh n’dŏk sinh học

 

Che rvăt dĭng dak jê gơi tŏ dak ân truh iê iê suy kơl mât mray uĕh ân tơm tiêu tăm

Tâm ban đah ăp đang tiêu tăm tĕng nau kan tăm way ơm nĕ đang tiêu rnăk che mô gĕh ndrŭng sa, n’ha tiêu têh n’hanh ndrêh, mô gĕh nau ji tưp khĭt ngăch, khĭt mbrơi

Che tăm tiêu ta gâng bê tông n’hanh ta tơm si rêh gơi ding siăl ân tơm tiêu nhâm, di uĕh

H Mai

2,089
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.