Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan 3EM: Kơl bon lan “tong nđar ka” uĕh

25/01/2017 07:44 G1T+7

Tĕng M’bŭch Mât uănh Nau kan 3EM n’gor Dak Nong, ntơm năm 2011 tât abaơ, Nau kan 3EM (n’hao nau dăng wăng sa nâp knơm ma bon lan kon bu nong iê bu nuyh) lĕ dơi ndâk pah kan n’hanh ndâk njêng gĕh 160 phung kan gĕh nau ŭch kan ndrel, đah lơ 3.205 bu nuyh kan tâm 7 ntil nau kan tâm lam 23 xă ta 5 n’qual: Dak R’lâp, Dak Glong. Tuy Ðức, Dak N’Soong n’hanh Krông Nô.

Tâm ban nĕ, Nau kan lĕ ndâk njêng gĕh 147 ăp ntil ndu ndơ tâm ban bư trong dak blĭt, bư trong bê tông, ndâk nkra wâl sam bŭt nti, ndâk nkra bŏng hoch dak dŏng tŏ ân ăp tơm tăm…; pơk âk jrô ntĭm bư mir jan ba, kơl bu nuyh bon lan hao wăng sa; kơl manh prăk, ân tơm tăm n’hanh âk ntil nau kan têh, jê ba bă… Jêh tĕng kơt khoa học kĩ thuật ta nau kan 3EM pah kan, ndu ndơ gĕh tăm hao tay, gĕh n’sĭt prăk tâm nau kan ăp ntŭk kan, phung kan ta nau kan aơ ntơm 78,6 rkeh prăk du rnăk (năm 2011) hao tât 123,3 rkeh prăk du rnăk (năm 2015), Kơp êng ăp rnăk bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh n’sĭt dăch tât 92,5 rkeh prăk du rnăk tă bơh tăm ăp ntil tơm (năm 2015). Bơh đah nĕ, ăp rnăk ta phung kan, ntŭk kan chiă rong sĭm, iăr, sur, be, ndrôk tă bơh nau kan 3EM hao âk ngăn n’hanh gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan ân ma bu nuyh bon lan. Rnoh rnăk o-ach tâm ntŭk ndâk nau kan aơ năm 2011 lah 43,4% tât năm 2016 trŭnh hôm e 27,8%.

Ntơm năm 2011 tât lĕ năm 2016, Nau kan 3Em lĕ pơk gĕh 971 jrô ntĭm bư mir jan ba ma ăp rnăk, phung kan tâm nau kan lam n’gor

Bu nuyh bư mir xă Quảng Khê (Dak Glong) dơi Nau kan 3EM kơl ân măy kĭn ca phê

Dơi Nau kan 3EM ntĭm tăm n’hanh mât mray, âk rnăk bon lan lĕ tăm bum prŭm Nhật Bản ta xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) gĕh n’sĭt âk ngăn prăk tâm nau kan wăng sa

Xă Tân Thành (Krông Nô) dơi Nau kan 3EM ndâk nkra trong hăn suy kơl bu nuyh bon lan gĕh trong hăn pah kan

Nau kan 3 EM kơl ndâk nkra trong bŏng hoch dak gơi gĕh dak tŏ ân ăp tơm tăm tă xă Dak R’tĭh (Tuy Ðức)

A Trư – Hồ Mai

1,194
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.