Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Plăch rgâl mhe ta bri neh nô adăch bu nong N’Trang Lơng

25/01/2017 07:44 G1T+7

Bon Bu Nơr n’hanh Bu Me Ra, xă Dak Rtĭh (Tuy Ðức) jêng ntŭk ntơm ndâk tâm lơh tâm su đah phung Prăng pĭt neh ntu bơh bu nuyh nô adăch bu nong N’Trang Lơng.

Xă Dak R’tĭh gĕh 2.274 rnăk, lơ 9.020 bu nuyh, bon lan kon bu nong iê bu nuyh lơ 75%. Kăl e, yor nau blau bôk ngok iê, nau pah kan bư mir jan ba hôm e ơm đah kăl e nĕ nau rêh bu nuyh bon lan gĕh âk ngăn nau jêr zŏk, rnoh rnăk o-ach âk, bu nuyh bon lan way ji ngot ta yan kăl wai,… Tâm ăp năm mhe aơ, dơi Ðảng, Bri dak sâm kơl tă bơh ăp nau kan, ndơ kan n’hanh ma nuih nhâm nsrôih pah kan, hao kan bư mir jan ba nĕ nau rêh bu nuyh bon lan lơ nar lơ plăch rgâl mhe. Abaơ, âk trong hăn tâm ăp thôn, bon lĕ dơi bri dak nkra jêng trong bê tông, trong bong hoch dak, nglau dak, ŭnh mpanh dơi bri dak kơl nkra diê diê…, nĕ bu nuyh bon lan hao ngăn tâm nau wăng sa, gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan. Yor nĕ, rnoh o-ach tâm xă trŭnh ngăch ngăn tâm ăp năm, rnoh rnăk ndrŏng gĕh lơ11%; gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan du năm tât 18 rkeh prăk; kon se lĕ têh tât năm dơi hăn nti sam bŭt gĕh 100%. Âk rnăk bon lan lĕ ndâk nkra wâl têh uĕh, rvăt ndu ndơ dŏng tâm wâl, ndu ndơ dŏng pah kan bư mir jan ba; nau rêh bu nuyh bon lan lơ nar lơ hơm răm, đăp mpăn.

Kon se jê dơi uănh trĕng, ân hăn nti sam bŭt

Bu nuyh bon lan tăm play krŏch rse ta neh mhe tăm tơm kao su gơi ndăn neh hŏng gĕh n’sĭt prăk tâm nau kan

Bon lan Bu Nong ta bon Bu Dăch chiă rong ndrôk gơi hao nau wăng sa tâm rnăk

Kao su jêng du tơm tăm dơi xă n’hưch đă bu nuyh bon lan n’hao tăm

Âk ngăn nau way ơm kăl e, nau rbŭn bư brah dơi bu nuyh bon lan ta ăp bon prăp, mray uĕh

Wâl chơ xă dơi bri dak nkra mhe gơi gĕh ntŭk tăch rvăt drăp ndơ ân ma bu nuyh bon lan

Âk km trong rdeh ân bu nuyh bon lan hăn lĕ dơi bri dak nkra mhe jêng trong bê tông

Nau wăng sa hao, âk rnăk bon lan lĕ ndâk nkra ngih wâl têh, uĕh hô ngăn

Y Krắk

1,141
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.