Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an xar: Ntu uô ntêx sâuv măts tsâns phangx, tangr nênhs cxuv

25/01/2017 07:38 G1T+7

Nhôngz nhôngl đhâu, lưx lươngs công an xar sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr uô jông hâux lưv tuôr truôx, đamv bov tsâts tưs an toanx xar hôix nhoz cơ sơv, yênhx zos “ntu uô ntêx” sâuv măts tsâns phangx, tangr nênhs cxuv.

Txix siz qiv zâu txus tuôs nênhs, tai nans zos thongs, uô cuz nyur tsâts tưs haz tuôr truôx an ninh hur cxuô hnuz lêr, hôix, công an xar tưz tsinhr zos lưx lươngs xuz thơưx tơưv ndêx muôl chia zaiv cêr, hoax zaiv haz por vêv kror qơư. Txus six sâu kôngz lông, công an xar sâuv cxuô thangx tsangv muôx đangs nuv ntâu đuô, tsinhr môngl sox saiz, sox njuôl chia por vêv an ninh tsâts tưs tsôngv langx haz nux grê los đôngs ntơưv pêx xinhv. Hur chor lưx lươngs tsinhv tsơưs, chuôz xưv tsi txâus, nhiax cxas hoatx đôngs tsơưs, tangz sis chor nênhs ntơư por lênhx uô tar jông đangs nuv.

Công an xar sox saiz ntơưv têz cax phê, phưx txoz chia por vêv kôngz lông tsuô pêx xinhv

Công an xar Chư K’nia (Chư Jut) nus pâuz tinhx hinhx an ninh ntơưv chor qơư uô langx luôv

Công an xar Đăk Sôr (Krông Nô) sox njuôl ntơưv chor cuanr hoatx đôngx Internet

Has chor qơư muôs zuôr kôngz lông tsi lo zuôr cax phê tuz sangz, tuz nhias

Công an xar Đăk Lao (Đăk Mil) pangz lưx lươngs tsưc năng muôl thangx tsangv nhoz tuz, nhoa đêz uô ntơưr chưngr minh pêx xinhv tsuô nênhs lâul

Phạm Khánh

5,299
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.