Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông an xă: Ntŭk kan lor tâm nau kan n’gang, râl phung bư nau n’hĭk

25/01/2017 07:38 G1T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, phung kan kông an xă tâm lam n’gor pah kan uĕh ngăn nau kan mât uănh, ân đăp mpăn nau reh bu nuyh bon lan tâm ăp ntŭk, dơi bu kơp lah “Ntŭk pah kan lor” tâm nau kan n’gang, râl phung bư nau n’hĭk.

Ntơm bơh nau tâm keh koh jê tât ta nau tâm nkhĭt bu nuyh, nau tâm tom rdeh, tâm dông n’hanh mât uănh đăp mpăn nau rêh bon lan ta ăp mông yan rbŭn pâl, kông an xă jêng phung hăn kan lor gơi pah kan tâm jaih n’hanh chiă uănh ntŭk têl bu tâm dông, ntŭk têl bu ntŭng nglanh…. Ta yan bu pĕ ca phê, tiêu, mbo, kông an xă tâm ăp ntŭk lŏ lêt rganh tay, way hăn ksiêm gơi mât uănh ân uĕh nau rêh bon lan n’hanh ndu ndơ gĕh tăm rong bơh bu nuyh bon lan. Yor phung kông an xă abaơ hôm e iê, ndu ndơ dŏng gơi mât uănh tâm bon lan mô nŭm, prăk bri dak kơl iê, khă nĕ khăn păng ât pah kan uĕh ngăn nau kan dơi bri dak jao kan.

Kông an xă hăn ksiêm ta mir ca phê, tiêu gơi mât chiă ăp ntil tơm tăm ma bu nuyh bon lan

Kông an xă Čư K’nia (Čư Jŭt) uănh ksiêm ndu ndơ bu tăch ta ăp ntŭk tăch drăp ndơ

Kông an xă Dak Sôr (Krông Nô) ksiêm ăp wâl pơk ân bu manh pâl internet

Ntênh lah ăp ntŭk rvăt ndu ndơ gĕh bu tăm mô dơi rvăt ôh ca phê phung ntŭng tăch

Kông an xă Dak Lao (Dak Mil) kơl phung kan ba bă hăn tâm ntŭk ngai, ntŭk vêch gơi bư sam bŭt n’kar săk ma bu nuyh ranh

Phạm Khánh

5,395
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.