Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cô zor Thix Phươngs tangs saz viv shuv xinhz

25/01/2017 07:44 G1T+7

Shông 2013, cô Thix Phươngs, minhx cxưx M'nông tuôx nhênhx uô hâux lưv ntơưv Tsêr Tiêuv hocx Kim Đôngx (phân hiêus 2) nhoz jos Tân Lâps, xar Đăk Ngo (Tui Đưc).

Nuôr zos tsêr cơưv đêz plơưr hênhx Tui Đưc 50 ntâu km, cêr môngl lus phiv liv, cơ sơv vâts tsât yuôr ntâu tsi tâu muôx; shuv xinhz phênhv ntâu zos minhx cxưx Môngz, tsi tâu pâuz lus, ntơưr phôv thông. Đrul saz nhiav nghêx, hluz nhuôs nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, cô tưz nho tsêr ntơưr, xangr cuôs kra tsuô chor cưr pâuz has lus, ntơưr phôv thông. Thâuv lo phênhz côngs tsuv nhiêms lơp, cô zor Phươngs tưz muôx ntâu phương phap kra ntơưr huv sưs li kra lus uô ntêx, kra ntơưr uô kangz… chia pangz chor cưr pâuz ntâu ntơưr sai đuô. Cô tsinhr môngl txus tsêr kruôz ntuôl nav txir tso nhuôs tuôx cơưv cxix cxuô. Chor langx has nav txir tso nhuôs tuôx cơưv mas cô đrul Ban tưx cangr jêx jos cênhz môngl. Zos li, lơp cô kra muôx 32 shuv xinhz, hur ntơư muôx 31 shuv xinhz zos minhx cxưx Môngz tangz sis cêt cuav cơưv shuv por lênhx lo Trung binhx tror sâuv haz tsinhv muôx ntâu cưr lo cêt cuav saz hur cơưv shuv. Tiv lêx shuv xinhz tuôx cơưv cxix cxuô tsinhr txir yangx 90%. Ntâu shông tsi tsês cô Phươngs lo côngs nhênhx côngz bê los đôngx tiên tiênr, xuât săc ntơưv tsêr cơưv haz phongx zor zux.

Kruôz kra shuv xinhz uô jăngx shuv toar pês lơp

Cô zor cxangz nzir kra Lus Viêtx tsuô shuv xinhz minhx cxưx Môngz

Cô zor Phươngs đrul Tsưr jos kruôz hu nav txir chia nhuôs môngl cơưv ntơưr chuên cânx

Cô zor Phươngs nrar cxangz nzir tsưr ziv, phương phap jông sâuv mangx Internet chia sâu zor anr huv tsuô đôir tươngx shuv xinhz

A Trư

849
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.