Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nai ntĭm Thị Phượng lĕ nuih n'hâm ma kon se nti

25/01/2017 07:44 G1T+7

Năm 2013, nai ntĭm Thị Phương, Bu Nong sĭt dơn kan ta Wâl sam bŭt Kon se nti gưl I Kim Ðồng (wâl sam bŭt tâl 2) ta bản Tân Lập, xă Dak Ngo (Tuy Ðức).

Aơ lah wâl sam bŭt ngai đah tâm klang n’qual Tuy Ðức lơ 50 km, trong hăn jêr ngăn, ndu ndơ dŏng ntĭm ân kon se mô hŏ tŏng; âk kon se nti lah phung oh kon Mông, mô blau ngơi, mô blau nchih nau yuăn. Ðah nuih nhâm mêr nau kan, ŭch đah kon se nti tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk bon lan kon bu nong iê bu nuyh, nai ntĭm lĕ dơh dăch đah wâl sam bŭt, đah jrô nti gơi ntĭm ân kon se blau ngơi, blau nchih nau yuăn. Dơi kô ranh wâl sam bŭt jao uănh jrô nti, nai ntĭm Phượng gĕh âk ngăn nau nti uĕh, di ân kon se tâm ban ntĭm nau ngơi lor, ntĭm nau nchih sam bŭt bơh kơi…  gơi kon se nti ngăch blau nti. Nai ntĭm way hăn tât ta wâl kon se gơi jă đă mê mbâ kon se ân kon se hăn nti sam bŭt nŭm. Lah jêr ir jă đă mê mbâ ân oh kon hăn nti sam bŭt nai kan ndrel đah kô ranh mât uănh bon hăn ndrel gơi lah đah mê mbâ phung kon se ân kon se hăn nti. Yor nĕ, jrô nai uănh gai gĕh 32 kon se nti, tâm nĕ gĕh 31 kon se nti lah bu nuyh Mông, nau nti dơi kơp gĕh trung bình lő ma klơ n’hanh gĕh âk kon se nti gĕh nau nti blau hô ngăn. Rnoh kon se nti gơi hăn nti gĕh lơ 90%. Âk năm nao nao nai ntĭm Phượng dơi kơp lah bu nuyh pah kan lơ nar lơ rgâl mhe, blau tâm wâl sam bŭt n’hanh jrô kan ntĭm nti.

Ntĭm kon se nti Kơp ta jrô

Nai ntĭm n’hao nau kan ntĭm Nau Yuăn ma kon se nti bu nong Mông

Nai ntĭm Phượng kan ndrel ma Kô ranh bon jă đă mê mbâ kon se ân kon se hăn nti sam bŭt

Nai ntĭm Phượng uănh joi tay nau mbên, nau nti mhe ta mạng Internet gơi rơm nau ntĭm ân di ma phung kon se nti

A Trư

1,345
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.