Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bư brah “Lu Xử Cang” bôk năm mhe bơh bu nuyh Mông ta xă Dak Nia
 • 25/01/2017 07:44
 • Tâm ban âk bu nong ba bă, ăp năm têt tât, yan kao sĭt, bu nuyh Mông way bư brah “Lu Xử Cang’’ du tâ (lah rgâl ntŭk bư brah kah gĭt mhe). Abaơ, ta thôn Dak Tân, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) gĕh jrŏng rnoi bu nuyh Mông: Mpôl Sùng, mpôl Hờ n’hanh mpôl Hạng hôm e way bư brah “Lu Xử Cang” ta bôk năm mhe.
 • Ăp mpang ti blau pah kan
 • 25/01/2017 07:44
 • Tâm nau rêh nuih nhâm bơh bon lan ăp kon bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor, nau mprơ, tur chĭng goh goong jêng du ntil nau pâl tâm nau rêh, yor nĕ bư uĕh êng nau way ma ăp bu nong. Ăp kon bu nong gĕh âk ndu ndơ dŏng, gĕh âk ndơ goh, kreh đơn n’hanh uh nhôm.
 • Tăng ntaih uĕh bâr chĭng ta neh Nâm Nung
 • 25/01/2017 07:44
 • Tĕng u H’Thương, Groi Kô ranh UBBL xă Nâm Nung (Krông Nô) ân gĭt, abaơ xă Nâm Nung gĕh 3 phung way pâl tur chĭng tur goong bơh kon Bu Nong ta bon Ja Răh, Yôk Ju n’hanh thôn Nam Tiến. Tâm nĕ, bon Ja Răh lĕ ndâk njêng du phung way tur chĭng goh goong – mprơ nau mprơ kăl e bon lan đah 15 bu nuyh pâl.
 • Bon lan mhe Bu N’doh
 • 25/01/2017 07:44
 • Bon Bu N’Doh, xă Dak Wer (Dak R’lâp) abaơ gĕh 113 rnăk, 636 bu nuyh, gĕh âk phung Bu Nong, Tày, Hoa… rêh n’hanh pah kan.
 • Bon Bu P’râng ndâk njêng chi bộ kloh uĕh nâp phĭt
 • 25/01/2017 07:44
 • Chi bộ bon Bu P’râng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) gĕh 6 nuyh đảng viên Bu Nong, tâm nĕ gĕh 4 nuyh đảng viên bu ur. Bon Bu P’râng abaơ gĕh 51 rnăk, rlau lơ 257 bu nuyh, 90% lah bon lan kon bu nong iê bu nuyh…
 • 10 nau pah kan kh’lay tâm n’gor năm 2016
 • 25/01/2017 07:44
 • 1. Ndrel ma lam bri dak, n’gor Dak Nong lĕ ndâk jêh uĕh tâ ruah bu nuyh kan Quốc hội gưl XIV n’hanh bu nuyh kan HÐBL ăp ntŭk kan tâm năm 2016 -2021 lơ 22/5. Tâm lam n’gor gĕh 99,55% cử tri hăn rklăch sam bŭt, ruah 6 nuyh kan Quốc hội gưl XIV, 53 bu nuyh kan HÐBL n’gor, 285 bu nuyh kan HÐBL tâm n’qual, 2.078 bu nuyh HÐBL tâm xă.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.