Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Vi Thị Thanh- nênhs kôngz uô bluô hnux ntơưv oz cxeik têk đơưz

20/01/2020 20:23 G1T+7

Shông 2007, muôv Vi Thị Thanh, minhx cxưx Nduôr đrul chuôz zis tsir Thanh Hóa tuôx uô hnox nhoz jos R’Sông, xar Đắk R’măng (Đắk Glong).

Xuz thơưx, viv tsi tâu muôx tsưr ziv uô hnox, tsi muôx pênhr mas muôv chuôz zis chos kos ntông, kôngz lur nôngz nhôngl haz uô jul hnox. Uô kangz ntơư muôv xir por nhiax zuôr angr uô. Muôv tsinhv trâu saz môngl cơưv chor lơp cơưv shuv, hôis siz thangv lus cir thuôx tu kôngz, zus tsax haz muôz lus uô hnox, phuôv tsangr cinh têr chuôz zis. Nhis hnuôr, chuôz zis muôv Thanh muôx 4 ha angr uô hnox, hur ntơư muôx 1,5 ha cax phê, 1 ha phưx txoz, 1 ha bơ haz jê 100 tsoz sâux riêng chos shơưr hur vangx cax phê. Muôv tsinhv tsês 300 m2 angr chia uô trang trais iz cê zus keiz grax haz keiz ntêk kei. Hur uô hnox haz zus tsax, muôv tuân thuv jông cxuô ntu tu trơưs tiêu chuânv sanv phâmv an toanx. Zos uô muôx kangz hâu khoa hocx cir thuôx lus uô hnox mas vangx kôngz haz trais keiz ntơưv muôv chuôz zis hluz jông, sâu lo ntâu.

Shông 2019, muôv Thanh lo Hôis Nênhs kôngz Việt Nam côngs nhênhx công bê uô hnox uô hâuk, uô luôv coz tangs nro têz qơưs.

Muôv Thanh (tiv 5 sangz lâux tuôx) lo Hôis Nênhs kôngz Việt Nam khơưs Fax kruôs haz côngs nhênhx nênhs kôngz Việt Nam xuât săc 2019

Uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur tu zus mas vangx phưx txoz tsinhr njuôz jông

Muôv Thanh (tiv 2 sangz lâux tuôx) thangv kra tsưr ziv tu kôngz tsuô tix vi hur tuv hơpx tac chos cax phê hur saz

Minh Huyền

593
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.