Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Vi Thị Thanh-bu nuyh bư mir bư ndrŏng ntơm bơh bar đah mpang ti mô gĕh rĭ aơ

20/01/2020 20:23 G1T+7

Năm 2007, yuh Vi Thị Thanh, bu nong Thái ndrel ma r’năk ntơm ta Thanh Hóa tât ndâk njêng nau rêh ta bon S’Rông, xă Dak R’măng (Dak Glong).

Ntơm sa ơm, yor e hŏ gĕh nau bên wăng sa, mô gĕh prăk rêl dŏng pah kan nĕ r’năk yuh tăm bŭm blang, tuh vanh gleh nar n’hanh hăn kan bu. Jêh rĭ, yuh têm nkrem prăk r’văt neh bư mir. Yuh nsrôih tĕng nti ăp jrô ntĭm nau kan, nau rbŭn ntĭm kĩ thuật tăm tơm, chiă rong mpô mpa n’hanh tĕng kơt tâm nau kan ta r’năk, gơi bư hao nau wăng sa. Abaơ, r’năk yuh Thanh lĕ gĕh 4 hec ta neh bư mir, tâm nĕ gĕh 1,5 hec ta neh tăm ca phê, 1 hec ta tiêu, 1 hec ta bơ n’hanh dăch tât 100 tơm sầu riêng tăm tâm đang ca phê. Yuh dŏng 300 met vuông neh ndâk bư wâl rong iăr tăch sa poăch n’hanh rong iăr deh tăp. Tâm nau bư mir n’hanh chiă rong, yuh bư tĕng di nau bu ntĭm pah kan. Yor tĕng kơt di khoa học kĩ thuật tâm nau kan nĕ ăp tơm tăm n’hanh iăr tâm r’năk yuh uĕh ngăn.

Năm 2019, yuh Thanh dơi N’gâng kan Bu nuyh bư mir Việt Nam kơp nau moh blau bư mir jan ba, blau tăch r’văt tâm bri dak.

Yuh Thanh (tâl 5 uănh ntơm bơh chiau ti) dơi N’gâng kan Bu nuyh bư mir Việt Nam ân Sam bŭt r’nê n’hanh sam bŭt kơp bu nuyh Việt Nam blau bư mir 2019

Tĕng kơt khoa học kĩ thuật mât mray nĕ tơm tiêu tâm r’năk yuh jêng ngăn

Yuh Thanh (tâl 2 uănh ntơm bơh chiau ti) mbơh hưn nau bên mât mray tơm ca phê ân oh nur bu ur ta tổ kan tăm ca phê kloh

Minh Huyền

449
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.