Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hao ndư 90 năm nau way dŭt ma uĕh bơh Ðảng Kộng sản Việt Nam

20/01/2020 20:38 G1T+7

Lĕ lăn 90 năm aơ, nau kan kăch mạng yor Ðảng ndjôt bôk, ntĭm gai hao uĕh lih li yor nô nau mĭn uĕh “Ðăp mpăn – Dah ŭch – Uĕh răm”.

Tâm 90 năm ntơm kăl tât nau hao abaơ Việt Nam lĕ dơi gĕh âk ntil nau dơi pah kan lôch uĕh, tâm r’nglăp đah nau ntĭm gai bơh Ðảng Kộng sản Việt Nam quanh vinh. Nĕ lah nau dơi tâm lơh tâm su Kăch mạng khay Pham năm 1945 n’hanh nau kan ndâk njêng Bri dak Việt Nam Bu nuyh bon lan bư tơm Kông hòa; nau dơi tâm lơh tâm su têh gơi sŏk lơi Bri dak neh ntu he bu pit; nau dơi pah kan bư r’gâl mhe nau rêh n’hanh ndơp bri dak he tâm r’nglăp đah ăp bri dak quốc tế.

Kô ruanh Hồ Chí Minh, bu nuyh ndâk njêng Ðảng Kộng sản Việt Nam. Ảnh tư liệu

Tâm nĕ, lơ 33 năm bư tĕng nau pah kan r’gâl mhe yor Ðảng, bri dak ntĭm gai lĕ pah kan lôch nô nau du bri dak o-ach, mô saơ hao tâm nau rêh; dôl n’hao nau kan kông nghiệp, bư r’gâl nau kan mhe, n’hao nau wăng sa; n’hao nau wăng sa tăch r’văt drăp ndơ tĕng bon lan chủ nghĩa đah nau mĭn gĭt nê nê n’hanh nŭm tĕng nau kan yor gơi bư ân nau rêh bu nuyh bon lan ndrŏng, bri dak dăng, bu nuyh bon lan bư tơm, tâm ban tâm ăp ntil nô nau, gĕh nau rêh kloh uĕh; mrô rlu ndâk njêng, bư uĕh nau kan chính trị, Bri dak pháp quyền bon lan chủ nghĩ n’hanh n’hao tay nau ndjôt bôk leo kan bơh Ðảng đah Bri dak bon lan chủ nghĩa; pah kan ân di n’hanh lôch uĕh nau mĭn kan đah ma bri dak bư gơi ndâk njêng bri dak he đăp mpăn, dah ŭch, mô gĕh tâm lơh tâm su, tâm r’nglăp n’hanh bư hao tâm nau rêh.

 

Ðảng Kộng sản Việt Nam lĕ mpơl nô nau pah kan, nau k’hưm, nau blau ndjôt bôk ntĭm gai n’hanh nau dăng n’hâm suan tâm lơh ta trong kan bư kăch mạng Việt Nam 90 năm lĕ lan gơi ndâk njêng tay n’hanh mbôr hao nau iăt tĕng, nau hao ndư ma Ðảng, Wa Hồ n’hanh nau pah kan bư r’gâl mhe bri dak tâm ăp Bu nuyh bon lan. Ntơm bơh nĕ, n’hưch nuih n’hâm, kan bộ, đảng viên n’hanh Bu nuyh bon lan nsrôih kan, gơi, pah kan ân lĕ n’hâm suan, ân di gơi găn ăp ntil nau jêr jŏk, nau rlong, gĭt saơ tâm nau kan, tĕng kơt kan, nsrôih pah kan ân lôch Nau n’hêl rbŭn têh đảng bộ ăp gưl n’hanh bư tĕng nau kan Rbŭn têh tâ XIII bơh Ðảng.

Quốc Sỹ

6,527
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.