Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kô ruanh bản Ma Seo Páo: He pah kan uĕh, ngơi mơ bu nuyh bon lan iăt tĕng

20/01/2020 20:30 G1T+7

Năm 2002 bư tĕng Nau kan nchŭn bu nuyh bon lan hăn rêh ta ntŏk mhe, r’năk nô Ma Seo Páo (deh năm 1988), bu nong Mông dơi Trung đoàn 720-Binh đoàn 16 pă neh bư wâl n’hanh 1 hec ta neh bư mir ta bản Sín Chải, xă Dak Ngo (Tuy Ðức).

Năm 2013, Ma Seo Páo dơi bu nuyh bon lan ruah bư kô ruanh bản Sín Chải. Ntơm bơh nĕ, nô lĕ nsrôih mbơh ntĭm, jă đă bon lan bư tĕng uĕh trong leo kan tă bơh Ðảng, Bri dak; tâm kơl n’hâm suan bư mir, ndâk njêng nau rêh ân uĕh.

Bơh đah pah kan uĕh nau kan mbơh ntĭm, jă đă bon lan, nô Páo hôm kơp lah bu nuyh gơi bư mir jan ba. Yor gĕh têm nkrem, nô r’văt gĕh 7 hec ta neh bư mir, ndrel ma neh Trung đoàn pă gơi tăm điều, ca phê, kao su, tơm tăm sa play… Nô r’văt tay rdeh koai neh, rdeng rdeng drăp ndơ gơi dŏng tâm r’năk n’hanh dŏng rdeng drăp ndơ bon lan. Yor lĕ nau nsrôih gơih, pah kan bư mir jan ba nĕ ăp tơm nô tăm jêng ngăn, gĕh âk play. Ăp năm, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk nô gĕh n’sĭt 400 r’keh prăk.

Ma Seo Páo (tâl ngoay ntơm bơh chiau ti) ndrel ma bu nuyh kan Trung đoàn 720 tât Rbŭn têh Tâm rlong dơi ta nau kan Binh đoàn 16, năm 2014-2019

Nô Ma Seo Páo pah kan pă sam bŭt báo ân bu nuyh bon lan uănh rŏ ăp ntil nô nau

Nô Páo (bơh mai ti) ntĭm bu nuyh bon lan nau bên koh n’king ca phê

Nô Páo mhe rvăt tơm sầu riêng tăm tâm mir

Nô Páo rvăt măy koai neh, rdeh rdeng ndơ gơi dŏng tâm r’năk n’hanh dŏng rdeng drăp ndơ bu nuyh bon lan

Minh Huyền

559
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.