Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm măng cụt tĕng nau kơp di GlobalGAP ta Trang trại Gia Ân

20/01/2020 20:20 G1T+7

Ntơm năm 2013, che Trần Quang Ðông, bu tơm Trang trại Gia Ân ta xă Dak Nia, bon jê Gia Nghĩa lĕ tăm tĕng nau kơp VietGAP.

Ðah nau ŭch tăch play aơ ta bri dak bu, năm 2016, che bư tĕng nau kan tăm tĕng nau kơp di Pah kan Bư mir jan ba lĕ r’ngôch ăp bri dak (GlobalGAP). Nau kan tăm măng cụt ta trang trại aơ tĕng kơp di ma nau kan kai bư neh tăm, tăm tơm play, mât mray tât ta năm gĕh play.

Abaơ, ăp năm, đah 8 hec ta neh tăm tơm măng cụt tĕng nau kơp di GlobalGAP, iê ngăn ngên che Trần Quang Ðông pĕ tăch gĕh tâm 70 tân play măng cụt du năm, đah r’noh kh’lay tăch tâm 85.000 r’băn du kí. Tâm ban ăp năm, trang trại che Ðông gĕh n’sĭt tât 5 r’me prăk tăch play măng cụt. Abaơ bơh đah pĕ tăch ma ăp n’gor, bon têh gĕh: Bon têh Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Lâm Ðồng, Ðà Nẵng lah 2 năm dăch abaơ, măng cụt tâm r’năk che tăm dơi tăch ta Hà Lan, đah r’noh kh’lay tăch tâm 100.000 r’hiăng du kí.

Trang trại Gia Ân huy rlau 10 hec ta, dơi tăm tĕng nau kơp di Pah kan Bư mir jan ba lĕ r’ngôch ăp bri dak

Nau kan pĕ play măng cụt dơi bu pĕ uĕh

Măng cụt ta Trang trại Gia Ân dơi bu blir tem gĭt tô tơm ntŏk tăm

Mai Anh

249
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.