Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih ndâk njêng tay ăp ntil nau kh’lay tâm nau way rbŭn bư brah bơh bon lan bu nong iê bu nuyh rêh du ntŏk

20/01/2020 20:17 G1T+7

Gơi mât mray n’hanh hao dŏng uĕh ăp ntil nau kh’lay tâm nau way, tâm ăp năm lĕ lăn, n’gor he lĕ ndâk njêng tay Nau pah kan mât mray nau Rbŭn bư brah – Rup – Chĭng goong n’hanh ăp ndơ dŏng pâl bơh bon lan bu nong iê bu nuyh rêh du ntŏk n’gor Dak Nong năm 2010 – 2015; Nau kan “Joi, mât mray drăp ntơm kăl e, nau way n’gor Dak Nong tât năm 2015, leo pah kan tât năm 2020”.

Ăp ntil nau kan suy kơl ndâk njêng tay âk ntil nau kh’lay tâm nau way bơh bon lan bu nong iê bu nuyh rêh tâm lam n’gor, tâm nĕ gĕh âk nau rbŭn bư brah tâm bon lan. Ndrel ma ăp n’gâng, ăp ntŏk kan, m’bŭch kan Nau way lĕ ndâk nau rbŭn bư brah, ndâk njêng tay nau bư brah, gĕh 50 nau rbŭn bư brah ntơm kăl e bơh bon lan bu nuyh Bu Nong, Mạ, R’đe gĕh: Bư brah m’ak dăn nau dăng n’hâm suan, bư brah tâm rom gop bon lan, bư brah sa ba mhe, bư brah tâm n’kol, bư brah ma ndrâm dak, bư brah muih mir… Kơt nau bư brah kăl e, gĕh 28 nau bư brah ăp bon lan bu nong iê bu nuyh rêh du ntŏk dơi ăp bu ranh bon n’hanh bon lan nơm bư êng. Bơh đah nĕ, âk nau mbah bư brah, nau mprơ bư brah gơi joi, gi âm, mât mray.

Bu nuyh Mạ xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) bư Brah Ndrâm dak tâm dâng Leng Nung kơt kăl e

Bu nuyh bon lan m’ak yor dơi ndâk njêng tay nau rbũn bư brah kăl e bu nong

Ăp ntil nau pâl kơt kăl e r’nglăp đah nau rêh dơi ndâk pâl ta ăp nar rbŭn

Nau way wơt bu năch tât hăn khâl ta tâ Bư brah Tâm broh gop bon lan

Bu ranh bon dôk kông lah uĕh n’hâm suan ma bu nuyh ranh ta tâ Bư brah M’ak dăn nau dăng n’hâm suan

Bư brah Tâm n’kol bơh bu nuyh Bu Nong dơi ndâk njêng tay kơt kăl e tâm nar rbŭn

Bu ur druh Bu Nong rơm ndrănh ngêt piăng sa ta tâ Bư brah Tâm n’kol bơh bu nuyh Bu Nong

Bu nuyh Mạ nsâp ŭnh, n’gon piăng bư trau ân bu năch sa ta nau Bư brah Hao wâl mhe

Mbêt prung dơi bu nuyh bon lan prung ta nar rbŭn bư brah lah yang

Bu nuyh bon lan k’dŏ, m’ak ta măng rbŭn pâl kơt kăl e

H'Mai

249
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.