Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor xưv cxênhx nto bê ntơưv xênhr hur shông 2019

20/01/2020 20:34 G1T+7

1. Tsov cưv tar jông Lêr hôis Văn hoar ntâuz txaix Việt Nam jas tiv I, đrul Chuv đêx “Văn hoar ntâuz txaix-Tinh hoa hôis tus”.

2. Wiv ban Thươngx trux Cuôr hôis thôngx zênhv pov đhâu hâux lưv thanhx lâps đrôngl Gia Nghĩa thuôx xênhr Đăk Nông. Nghis cuêt muôx kangz hâu tsuô hnuz 1/1/2020.

Một góc thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Cao Biên

3. Hôis thov khoa hocx cxênhx Têz qơưs “Cêr Trường Sơn-Cêr Hồ Chí Minh-Biêuv tươngs ntơưv saz sir jul thôngr nhât Têz qơưs”.

4. Công viên đias tsât Đăk Nông lo côngs nhênhx bê "Công viên đias tsât thôngz ntux".

5. Puv pâuz, cxênhz yuôx jas uô xăng jav, nhiax jav đhâu ntâu xênhr, đrôngl (muôx Đăk Nông) muôx cui mô đangr hlo thâuv ntêx txus hnuôr.

6. Tsov cưv tar Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông jas tiv III shông 2019.

Các đại biểu đi dự Đại hội DTTS toàn quốc. Ảnh: Hoàng Hoài

7. Đêx nangs uô cxuôv hav muôx li 120 tiv nhiax, uô 5 tus nênhs tuôs.

8. Tinhx hinhx moz muôx ntâu (Sôt xuât huêt; Moz sâuv kôngz lông; Moz ơs buô châu phi).

Nguyễn Hải (t.h)

9,801
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.