Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’sĭt uĕh Nau kan bư trŭnh nau rêh o-ach ta n’qual Dak Glong

20/01/2020 20:24 G1T+7

Nau kan bư trŭnh nau rêh o-ach tâm mpeh Tây Nguyên n’gor Dak Nong dơi ndâk kan ntơm năm 2014 tât khay 12/2019, đah r’noh prăk dŏng pah kan rlau 400 r’me prăk. Ta n’qual Dak Glong, âk ntil nau kan, nau bư kan bơh nau pah kan jê aơ lĕ dơi ndâk kan uĕh, suy kơl n’hao uĕh nau rêh ma bu nuyh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh.

Ðah 172 nau pah kan jê gĕh tăm ăp ntil tơm n’hanh chiă rong mpô mpa tâm 5 xă (Dak Som, Dak Plao, Dak R’măng, Dak Ha, Quảng Hòa), gĕh dăch tât 2.000 r’noh r’năk bu nuyh bon lan dơi bu kơl, tâm nĕ gĕh 81% r’noh r’năk gĕh nau rêh o-ach n’hanh r’năk bon lan bu nong gĕh 78,6%. Du nau pah kan jê chiă rong, tăm ăp ntil tơm tĕng nhóm tâm bon lan gĕh 10 – 20 r’năk kan ndrel. Ăp r’năk dơi ruah nau kan tăm, chiă rong mpô mpa ân di, dơi bu pă tơm tăm, mpô mpa rong n’hanh dơi bu ntĭm nau kan mât mray, n’jrăng n’gang nau ji. Ăp nau pah kan jê n’sĭt uĕh tâm nau pah kan tâm ban gĕh nau kan chiă rong iăr, be, ndrôk, sur, rpai, rong kik, rong ka, tăm tơmdâu rong ndrŭng bư rse brai, tăm tơm dŏng bư trau, tăm ba lŏ, tăm mbo…

Nau kan lĕ pah kan pơk 139 tâ ntĭm kĩ thuật suy kơl bu nuyh bon lan r’gâl nau mĭn bư mir jan ba ân di, tâm r’nglăp đah nau tăch r’văt

Bu nuyh bon lan ndăn sŏk ĕk be tă bơh ăp pah nau pah kan jê gơi sui tăm tơm dŏng bư trau n’hanh sui ân ăp tơm ba bă

Ntil nau kan tăm mbo ta xă Dak R’măng ntơm 5 tân du hec ta abaơ lĕ gĕh tât 8 tân du hec ta

Yor dơi Nau kan aơ kơl 2 mlâm be, jêh rlau du năm rong, be tâm r’năk u Hoàng Thị Sen, bu nong Tày ta thôn 2, xă Dak Ha abaơ lĕ gĕh tât 14 mlâm

Kan bộ Nau kan ksiêm, uănh nau kan tăm ba lŏ ta xă Dak R’măng

H'Mai

419
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.