Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kơl r’năk o-ach n’sĭt tay prăk rêl tă bơh nau kan tơm tơm dŏng bư trau hữu cơ

20/01/2020 20:21 G1T+7

Năm 2014, yuh Lê Thị Thu Chuyên ta thôn 8, xă Dak Ha (Dak Glong) ndâk njêng m’bŭch tăm tơm dŏng bư trau hữu cơ Nhân Ái gĕh lơ 20 bu nuyh tâm ăp xă Dak Ha, Quảng Sơn (Dak Glong), phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa).

Ăp bu nuyh tĕng pah kan aơ lah r’năk gĕh nau rêh o-ach n’hanh r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh mô gĕh prăk dŏng pah kan, mô gĕh neh ntu bư mir… Ðah nau bên 20 năm tăm ăp ntil tơm, yuh Chuyên lĕ ntĭm n’hanh pơk jrô ntĭm ăp bu nuyh kan nti kĩ thuật tăm tơm dŏng bư trau hữu cơ, gơi gĕh n’ha dŏng bư trau kloh, n’hanh n’sĭt tay prăk rêl tă bơh nau kan ân ăp r’năk. Tơm tăm dŏng bư trau dơi yuh Chuyên ôp, rdeng tăch ta ăp siêu tghị, Wâl chơ gĕh nau uĕh di ta bon têh Hồ Chí Minh, ăp kông ti bư ndơ sa n’hanh tăch ma bu nuyh bon lan r’văt. Abaơ, neh gĕh tăm tơm dŏng bư trau khăn păng huy 10 hec ta, ăp khay gĕh tăch tât 10 tân. Ðah r’noh prăk tăch tâm di, rlau r’noh prăk tăch bơh tach ntơm 10 – 12%, ăp khay du huê bu nuyh kan gĕh n’sĭt ntơm 8 – 12 r’keh prăk.

Yuh Chuyên ksiêm tơm tăm dơng bư trau ngăch jêng hĕ mô gơi ntĭm nchră nau bên mât mray ân uĕh

Ăp bu nuyh kan tăm ăp ntil tơm dŏng bư trau gơi bư uĕh neh tăm, iê tu ndrŭng sa

Ăp ntil tơm dŏng bư trau gĕh tuh cô ve, su su, rpŭng, jiăm bây kôn, n’ha dak ôch, n’ha bôt ngot,…

H'Mai

378
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.