Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gia Nghĩa “cxuôv ntơưr” tsêr pluôs

20/01/2020 20:27 G1T+7

Hâux lưv cxuôv yeiz, txu pluôs tưz lo đrôngl Gia Nghĩa xac đinhs zos iz hur hâux lưv zov chênhr uô ntêx hlo hur phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx.

Hnax shông, WBPX đrôngl Gia Nghĩa tưz ban hanhx ntâu cêr hoaix los six mênhx pêv, cxiv tsang chiv tiêu haz phênhz mênhx đăngs hnuv tsuô cxuô phongx, ban, xar, phươngx. Sâuv cơ sơv ntơư, tôngv hơps, phênhz trơưs pơưk pluôs, li ntơư txu pluôs trơưs cxuô lênhx. Ntu 2018-2019, đrôngl Gia Nghĩa tưz pangz lo tsuô 218 chuôz zis pluôs sâuv thangx tsangv đrul tangs nro yangx 4,7 tiv nhiax. Hur ntơư, muôx 66 tsêr lo pangz tsêr nhoz; 50 chuôz zis lo pangz nôngz kôngz, tsax zus; 26 chuôz zis lo pangz txaik pênhr tsêr pluôs… Xangv txus tangs shông 2019, Gia Nghĩa tưz tsi yuôr tsêr pluôs. 118 tsêr jê pluôs tsinhv yuôr, trôngx qơư txuôl nzir phênhz tsêr jê pluôs trơưs pơưk chia txuôl nzir pangz txu pluôs…

Chor đôngx chir thơưx chõ xênhr khơưs hnux chuôz zis pluôs zos tsôngv box nênhs tsơưs xar Đăk nia (TP.Gia Nghĩa). Ảnh: T.N

Kangz shông 2018, chuôz zis tix lâul Đặng Hữu Đạt (sangz lâux), jos Tân Hòa, xar Đăk R’moan tưz muôx tsêr xai, uô nênhx truôx haz đhâu pluôs

Lo pangz nôngz kôngz, ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz xar Quảng Thành muôx điêux ciêns chia tror chos cax phê

Ntâu chuôz zis pluôs nhoz xar Đăk R’moan lo pangz nôngz kôngz chia chos shơư hur vangx phưx txoz, sâu cxangz nhiax

Zơưv Nguyễn Văn Đoàn, jos Tân hòa, xar Đăk R’moan lo xar pangz nhux noongz chia phuôv tsangr cinh têr. Ảnh: T.N

Mai Anh

879
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.