Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng, Bri dak lĕ nuih n’hâm treng kơl nau rêh bon lan bu nong iê bu nuyh

20/01/2020 20:35 G1T+7

Tâm nau kan ntĭm gai bri dak bư hao nau wăng sa- nau rêh Ðảng, Bri dak n’hanh n’gor Dak Nong lĕ nuih n’hâm treng kơl nau rêh bon lan bu nong iê bu nuyh.

Gơi ndâk bư nau kơl bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, đăp mpăn nau rêh, âk nau mĭn kan, nau kan, ntil ndơ kan lĕ dơi trŭnh, tât tâm nau rêh n’hanh gĕh n’sĭt âk nau uĕh tâm nau pah kan. Tâm lam n’gor he, ăp ntil nau kan 135 gơi nsu kơl bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan ta ăp xă, thôn, bon gĕh nau jêr jŏk ngăn ngên; Nau kan bư trŭnh  nau o-ach nâp phêt; nau kơl kan ân êng gơi bư hao nau wăng sa – nau rêh mpeh bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk; kơl ân manh prăk ma r’năk bon lan bu nong iê bu nuyh; Nau kan tâm broh bon, buôn bon lan bu nong iê bu nuyh… Tă bơh nĕ, nau rêh bu nuyh bon lan mpeh bu nong iê bu nuyh, mpeh gĕh nau jêr jŏk rlau nar rlau đăp mpăn n’hanh hao uĕh. Năm 2019, r’noh bon, buôn bu nong iê bu nuyh gĕh ŭnh điện bri dak 99,5%. R’noh trŭnh r’năk o-ach kơp tĕng đa chiều trŭnh 2,99%, tâm nĕ bon lan bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŏk ntơm kăl e trŭnh hôm tâm 5%. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh pah kan du tăm tât 47,79 r’keh prăk...

Lơ 15/1/2019, ta ăp nar hăn pah kan ta n’gor Dak Nông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lĕ tât hăn khâl, ân ndơ, lah uĕh têt ma ăp r’năk gĕh n’hâm suan ma bri dak, r’năk o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh ta bon Nui, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt). Ảnh: Ngọc Tâm

Hăn pah kan ta n’gor Dak Nong, ôi lơ 9/8/2019, wa Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chăm gai Ban Bí thư Trung ương Ðảng tât hăn khâl, ân ndơ ma r’năk che Giàng Xuân Sềnh, thôn Dak Snao, xă Quảng Sơn (Dak Glong). Ảnh: Phan Tân

Lơ 15/11/2019 wa Ðiểu K’Ré, UVTW Ðảng, Groi Kô ruanh Chăm gai Ban Dân vận Trung ương ân ndơ ma Bu nuyh bon lan xă Quảng Tín (Dak R’lâp) ta Nar rbŭn Tâm rom gop lam ăp bu nong tâm bon lan. Ảnh: Hồ Mai

Wa Lê Diễn, UVTW Ðảng, Bí thư N’gor ủy, Kô ruanh HÐBL n’gor m’ak ôp ngơi đah ăp bu nuyh kan hăn Rbŭn têh ăp bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong tâ III, ndâk kan lơ 16/10/2019. Ảnh: Hồ Mai

Bảo Ngọc

6,321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.