Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng bộ xă Quảng Tín ndjôt bôk ntĭm gai xă hao lĕ r’ngôch tâm ăp ntil nau pah kan

20/01/2020 20:32 G1T+7

Đảng bộ xă Quảng Tín (Dak R’lâp) abaơ gĕh 23 chi bộ trực thuộc gĕh 14 chi bộ thôn, bon, 6 chị bộ Ntĭm sơm, chi bộ Y tế, chi bộ M’bŭch kan ka han ntĭm gai Tâm lơh n’hanh chi bộ Kông an xă đah r’noh đảng viên tât 240 bu nuyh; tâm nĕ bu ur gĕh 95 đảng viên, 42 đảng viên bu nuyh iê nuyh.

Tâm ăp năm lĕ lăn, Ðảng bộ ndâk pah kan nŭm ăp ntil nau n’hêl Ðảng ủy klơ n’hanh ndâk njêng nau n’hêl nê nê tĕng ăp chi bộ, m’bŭch kan, ntŏk kan, phung kan tâm xă, gơi bư hao lĕ r’ngôch ăp nau wăng sa, nau way, y tế, ntĭm sơm, mât uănh bri dak đăp mpăn…

Tât abaơ xă lĕ pah kan lôch 19/19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe, gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh pah kan tât 44 r’keh prăk ta năm 2019; 98% r’noh kon se jê tât năm dơi hăn nti sam bŭt… Nau rêh bu nuyh bon lan tâm xă rlau nar rlau đăp mpăn, rlau hao. Ăp đảng viên lĕ pah kan uĕh, ăp ntil nau kan bri dak jao. Kơp êng năm 2018, Ðảng bộ dơi kơp pah kan lôch uĕh nau kan bri dak jao; năm 2019 đă m’bŭch kan klơ kơp tay Ðảng bộ dơi kơp pah kan lôch uĕh nau kan bri dak jao.

Che Ðiểu Blêt (bơh chiau ti), Groi Bí thư chi bộ bon Bu Bir way tât hăn ôp khâl, n’hưch nuih n’hâm bu nuyh bon lan gơi pah kan, bư mir ba

Ðah nau kan “Bu nuyh bon lan bư, Bri dak sâm kơl”, xă lĕ ruah bon Ol Bu Tung ndâk njêng bon tĕng nau kan mhe

Ăp bu nong tâm lam xă tâm rom gop k’dŏ mprơ ta ăp nar rbŭn

Lam xă gĕh 14/14 thôn, bon kơp di gĕh nau rêh kloh uĕh

Ðảng viên Ðiểu K’Răk Jêng du huê gru blau n’gon ndrănh yăng bơh bu nuyh Bu Nong

Nau way vânh tanh dơi bu nuyh bon lan mât mray, dŏng uĕh

A Trư

935
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.