Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt ma nau uĕh nau way bơh bon lan bu nong iê bu nuyh tâm mpeh Kông viên neh ntu

20/01/2020 20:13 G1T+7

Kông viên neh ntu Dak Nong găn jong ta 6 n’qual, bon têh n’hanh gĕh âk nau kh’lay tâm neh ntu, bri dak, nau way, mpô mpa sinh học…

Tâm nĕ, nau way ăp bu nong tâm mpeh Kông viên neh ntu gĕh âk ngăn, bư gĕh nau uĕh êng. Ðah nau mĭn mât mray uĕh nau way gơi bư ntŏk ân bu năch tât hăn pâl ta Kông viên neh ntu, bon lan ăp bu nong tâm n’gor lĕ nuih n’hâm mât mray, prăp ăp ntil nau kh’lay tâm nau way yor jrŏng rnoi lơi. Ntơm bơh nĕ, bư gĕh âk ntil nau way uĕh, ndjôt dŭt âk nau uĕh nau way bơh bon lan bu nong iê bu nuyh, jêng du ntil nau kh’lay gơi dŏng ndâk njêng ntŏk hăn pâl ma bu năch ta Kông viên neh ntu n’gor Dak Nong.

Nau njiăng kon, ŏt ndroong dơi bu nuyh R’đe mât mray uĕh

Nah jêh vâng tanh gĕh âk ngăn bu năch ŭch rvăt lah tât hăn khâl ta Kông viên neh ntu Dak Nong

Bu nuyh Bu Nong ta xă Dak Ha (Dak Glong) mât mray nau vâng tanh

Câu lạc bộ đơn Tính mprơ Then thôn Nam Cao, xă Dak Sôr (Krông Nô) bư gĕh nau uĕh êng ân ma Kông viên neh ntu

Tâm pơt way dơi bu dŏng ta ăp tâ rbŭn gĕh nau m’ak bơh bu nuyh Bu Nong

Bu nuyh Mạ ta Dak Gong mât mray uĕh nau tanh sah siau kăl e

Bu nuyh Thái ta xă Nam Xuân (Krông Nô) gĕh nau way tŭr chĭng dŭt ma uĕh tôr iăt

Ăp ntil trau sa dơi bu sŏk tâm bri bư dơi bu nuyh bon lan mât mray n’hanh dŏng bư ân ma bu năch tât hăn khâl sa

Mỹ Hằng

243
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.