Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsưr jos Ma Seo Páo: Zus uô jông, has pêx xinhv li mlôngl
 • 20/01/2020 20:30
 • Shông 2002, uô trơưs Tsangz cxênhx chox pêx xinhv txangr lus nhoz qơư truôx yaz, chuôz zis Ma Seo Páo (zus shông 1988), minhx cxưx Môngz lo Trung đoanx 720-Binh đoanx 16 phaiz tsuô 1 luz kuô tsêr haz 1 ha angr uô hnox ntơưv jos Sín Chải, xar Đăk Ngo (Tuy Đưc).
 • “Chor qox” tuôv ntơưv saz xangr Đangv tsuô pêx xinhv
 • 20/01/2020 20:28
 • Phat hui vai tsox tsưr jos, nênhs muôx côngz bê, bir thư chi bôs, canr bôs măts tsâns, nghês nhân ưu tur..., ntâu canr bôs, đangv viên minhx cxưx nênhs tsơưs tsi tangs ntâus ntêx hur chor hoax đôngs, phong tsox mas tsinhv zos qox tuôv “saz xangr ntơưv Đangv - pêx xinhv”.
 • Gia Nghĩa “cxuôv ntơưr” tsêr pluôs
 • 20/01/2020 20:27
 • Hâux lưv cxuôv yeiz, txu pluôs tưz lo đrôngl Gia Nghĩa xac đinhs zos iz hur hâux lưv zov chênhr uô ntêx hlo hur phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx.
 • Muôx kangz hâu tsinhz tas Jưs anr txu pluôs ntơưv hênhx Đăk Glong
 • 20/01/2020 20:24
 • Jưs anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên xênhr Đăk Nông lo kra uô txix shông 2014 txus hli 12/2019, đrul tangs nro pênhr yangx 400 tiv nhiax. Ntơưv hênhx Đăk Glong, ntâu mô hinhx, tsangz cxênhx hoax đôngs ntơưv jưs anr zâu sinh cêr tư uô muôx kangz hâu tsinhz tas, pangz mangx cơ hôis sinh cêr tsuô chor chuôz zis pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.