Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ðơn Tính, drăp têl tâm nau way dŭt ma uĕh bơh bu nuyh Tày, Nùng
 • 20/01/2020 20:08
 • Tât rêh, ndâk njêng nau kan ta neh ntu Dak Nong, bơh đah bư mỉ jan ba, gơi gĕh nau rêh đăp mpăn, bu nuyh Tày, Nùng hôm uănh kh’lay mât mray nau way kăl e. Tâm nĕ, đơn tính – du drăp têl tâm nau way bơh bu nuyh Tày, Nùng dơi che Nông Thanh Ðộ n’hanh bon lan ăp bu nong Tày, Nùng ta thôn Nam Cao, xă Dak Sôr (Krông Nô) mât mray n’hanh hao dŏng.
 • R’năk gĕh u mê mbő n’hanh kon mât mray nau way bu nong
 • 20/01/2020 20:07
 • Bơh đah gơih bư mir jan ba, tĕng pah kan ăp ntil nau kan yor xă ndâk kan, r’năk 5 bu nuyh bơh nô Ðiểu Long ta bon Ol Bu Tung, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) hôm nsrôih mât mray, dŏng uĕh nau way kăl e bơh bu nuyh Bu Nong.
 • Ðăp mpăn xă n’har bri Thuận An
 • 20/01/2020 20:02
 • Xă n’har bri Thuận An (Dak Mil) gĕh 2.840 r’năk, lơ 11.820 bu nuyh, gĕh 16 bu nong oh nô rêh ndrel ta 10 thôn, bon; tâm nĕ, Bu Nong gĕh 27,1% r’noh bu nuyh bon lan tâm xă.
 • Nau uĕh wâl chơ bu nuyh Mông ta xă Čư K’nia
 • 20/01/2020 20:00
 • Ta ăp thôn 9, 10, 11, xă Čư K’nia (Čư Jŭt) gĕh âk ngăn bu nuyh Mông tă bơh ăp n’gor mpeh Bắc tât rêh. Ta ntŏk gŭ mhe aơ, bu nuyh bon lan hôm mât mray uĕh nau way bơh bu nong khăn păng nơm, tĕng mpeh…, tâm nĕ gĕh pơk wâl chơ ta bar nar lôch pơh.
 • Mpôih ka han kơp lah wâl, n’har bri kơp lah ntŏk deh njêng
 • 20/01/2020 16:32
 • Ndâk mpôih ta xă Dak Wil (Čư Jŭt), mât mray, chiă lơ 11 km trong n’har bri, Mpôih ka han Mât chiă n’har bri Dak Ken pah kan uĕh nau kan “Mpôih ka han kơp lah wâl, n’har bri kơp lah ntŏk deh njêng, bon lan ăp bu nong lah oh nô du ndul mê mbâ”.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.