Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Nau rŏng Wa Hồ ma bon lan bu nong iê bu nuyh
  • 20/01/2020 20:37
  • Tâm lĕ r’ngôch nau pah kan n’hanh ndjôt bôk ntĭm gai kăch mạng he, Wa Hồ uănh kh’lay nau pah kan ma bu nong n’hanh Păng lĕ jêng du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi bon lan kơt tâm rom gop, kơl bon lan bu nong iê bu nuyh.
  • Gia nghĩa “lâm r’noh” r’năk o-ach
  • 20/01/2020 20:27
  • Nau kan bư trŭnh nau ji ngot, lâm nau rêh o-ach dơi bon têh Gia Nghĩa kơp uănh jêng du ntil nau pah kan kh’lay ta nau kan bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan.
  • N’sĭt uĕh Nau kan bư trŭnh nau rêh o-ach ta n’qual Dak Glong
  • 20/01/2020 20:24
  • Nau kan bư trŭnh nau rêh o-ach tâm mpeh Tây Nguyên n’gor Dak Nong dơi ndâk kan ntơm năm 2014 tât khay 12/2019, đah r’noh prăk dŏng pah kan rlau 400 r’me prăk. Ta n’qual Dak Glong, âk ntil nau kan, nau bư kan bơh nau pah kan jê aơ lĕ dơi ndâk kan uĕh, suy kơl n’hao uĕh nau rêh ma bu nuyh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.