Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Trum, xar Tâm Thắng, hênhx Cư Jut: Bê iz luz kror đêx

26/12/2019 10:26 G12T+7

Trơưs nênhs lâul nhoz jos Trum, thâuv ntêx hâur pâuk ntơưv Ê đê thuôx jos Trum, xar Ðăk Wil, hênhx Cư Jut nhis hnuôr.

Thâuv ntơư hur jos muôx iz luz kror đêx yênhx shông tsi kruôr. Puv hnuôr zos hâur đêx thiêng lo Ntux puz mas nênhs lâul haz pêx xinhv tưz zuôr bê kror đêx Ea Trum chia hu tsuô jos Trum (trơưs lus Ê đê Trum muôx grê zos kror đêx). Uô kangz shông 1975, thâuv têz qơưs tax tul, iz cxa chuôz zis hur jos tưz tsir lus xar Tâm Thắng chia uô nênhx nhoz, cxiv tsang jos yaz haz chor nênhs hnuôr zuôr bê jos Trum txus nhis hnuôr.

Jos Trum muôx 100 tsêr, 527 tus nênhs drul yangx 96% zos minhx cxưx Ê đê. Jos muôx li 150 ha angr chos cax phê, phưx txoz, kôngz cxuô zangv; zus 62 tus nhux đăngs haz yênhx cxênhz tus keiz us. Txus hnuôr, sâu fênhx đrăng lo 35 chơưx nhiax/tus nênhs/shông. Chor chuôz zis pluôs kangz shông 2019 tsuôs yuôr 4 tsêr.

Jos Trum lo côngs nhênhx zos jos văn hoar

Kuôl pux jos Trum tuôr tsês nghêx ntul ntâu txaix truênx thôngr

Tsôngv box Ê đê trâu saz môngl côngv cxuô phong tsox văn hoar-văn nghês, thêv thos cưs trôngx qơư tsov cưv

Jos lo cxiv tsang công trinhx thuiv lơis chia pangz mangx nhu câux tsuôk đêx tsuô cxuô zangv kôngz xưs li cax phê, phưx txoz, blêx lax

Tsôngv box Ê đê jos Trum tsuôk đêx tsuô cax phê uô kangz đê txir

Tangs nro jos zus muôx 62 tus nhux đăngs

Zos trâu saz phuôv tsangr cinh têr, ntâu chuôz zis tưz uô lo tsêr đangr pho

Y Sơn

2,438
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.