Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Trum, xă Tâm Thắng, n’qual Čư Jŭt: Săk du ntu dak

26/12/2019 10:26 G12T+7

Tĕng âk bu ranh bon ta bon Trum, kăl e tô tơm bu nuyh R’đe gŭ rêh ta bon Trum, xă Dak Wil, n’qual Cư Jŭt abaơ.

Ta năm nĕ tâm bon gĕh du mlâm ntu dak mô dơi suăt tâm yăn kăl wai. Yor mĭn aơ lah dak yor brah Yang ân dŏng nĕ bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk ntu dak Ea Trum gơi moh tên bon jêng bon Trum (tĕng nau R’đe Trum nĕ lah ntu dak). Jêh năm 1975, mô hôm gĕh nau tâm lơh tâm su, âk r’năk bu nuyh bon lan tâm bon lĕ hăn bư mir n’hanh rêh ta xă Tâm Thắng , ndâk njêng bon mhe n’hanh moh tay săk bon jêng bon Trum tât abaơ.

Bon Trum gĕh 100 r’năk, 527 bu nuyh đah lơ 96% lah bu nuyh R’đe. Bon gĕh tâm 150 hec ta neh tăm ca phê, tiêu, tuh vanh; chiă rong 62 mlâm ndrôk đah âk r’băn pêp iăr. Tât abaơ, gĕh n’sĭt du huê bu nuyh du năm pah kan tât 35 r’keh prăk. R’noh r’năk o-ach tât lôch năm 2019 hôm e 4 r’năk.

Bon Trum dơi bu kơp lah bon gĕh nau way nau rêh kloh uĕh

Bu ur bon Trum mât mray nau kan vâng tanh dah kăl e

Bu nuyh R’đe lĕ nuih n’hâm ŭch tâm rlong pâl k’dŏ mprơ, pâl mpât săk jăn yor n’qual ndâk kan

Bon dơi ndâk bư nglau n’gân dak gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp tơm kông nghiệp tâm ban gĕh ca phê, tiêu, ba lŏ

Bu nuyh R’đe bon Trum tŏ dak ma tơm ca phê jêh pĕ play

Lam bon chiă rong gĕh 62 mlâm ndrôk

Yor nsrôih lĕ n’hâm suan bư hao nau wăng sa, âk r’năk lĕ ndâk bư ngih wâl têh uĕh

Y Sơn

2,437
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.