Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Trum, xă Dak Wil, n’qual Čů Jŭt: Săk du ntu dak

13/02/2020 10:26 G2T+7

Tĕng ăp bu ranh tâm bon ân gĭt, bu nuyh R’đe rêh ntơm kăl e tât abaơ ta bon Trum, xă Dak Wil, n’qual Čů Jŭt. Ta năm nĕ tâm bon gĕh du mlâm ntu dak mô dơi suăt tâm yăn kăl wai, ntu dak jêng ndrâm dak dŏng ngêt sa ŭm tôh bu nuyh bon lan ăp nar. Yor mĭn aơ lah dak yor brah yang ân dŏng nĕ bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk ntu dak Ea Trum gơi moh săk bon jêng bon Trum (tĕng nau R’đe, Trum nĕ lah ntu dak).

Jêh năm 1975, gĕh âk r’năk bu nuyh bon lan tâm bon lĕ tât ta xă Tâm Thắng rêh, âk r’noh hôm e gŭ rêh ta bon ơm tât abaơ. Bon Trum gĕh 165 r’năk đah lơ 800 bu nuyh, bu nuyh bu nong R’đe rêh gĕh 30%.

Wâl kah gĭt n’hâm suan ka han xă Dak Wil dơi ndâk bư ta bon gơi kah gĭt nô hăt janh – ka han săn săk ta tâ tâm lơh tâm su đah My kăl e

Tă bơh nau kan ndâk njêng bon lan mhe, âk trong hăn tâm bon, trong hăn luh bư mir lĕ dơi bư gĕh trong bê tông

Dơi Bri dak treng kơl, ngih wâl jrô sam bŭt lĕ dơi ndâk bư gơi gĕh ntŭk uĕh nti sam bŭt ân ma oh kon bon lan bu nong iê bu nuyh

Bu nuyh bon lan bon Trum tŏ dak tâ 2 ma tơm ca phê

N’hao nau kan chiă rong be gơi n’sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Y Sơn

2,364
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.