Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Nui, xă Tâm Thắng, n’qual Čư Jŭt: Săk moh ntu dak

12/12/2019 14:18 G12T+7

Tĕng gru gĕh âk nau blau Y Sim Ê ban n’kôch ntơm bơh kăl e, bu nuyh R’đe lĕ pah kan, rêh ta bon Nui. Kăl e, yor mô tŏng dak dŏng tâm nau rêh ôi mhau nĕ gĕh âk bu nuyh tâm bon lĕ hăn tât bơh pĭt bon kuyh ntu dak gơi joi dak dŏng.

Jêh kuyh tât 1 met saơ dak luh hô ngăn. Yor saơ dak rsang n’hanh mô dơi suăt tâm yăn kăl wai nĕ bu nuyh bon lan lĕ ndâk bư ndrâm dak ta aơ. Ntơm bơh nĕ, bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk dak Ea Hnui (dak gĕh bơh kơi) gơi moh săk bon jêng bôn Nui tât abaơ.

Bon nui abaơ gĕh 282 r’năk, lơ 1.487 bu nuyh, bon lan bu nong R’đê, Bu Nong rêh tât lơ 85%. Yor tâm kơl n’hâm suan pah kan, lĕ nuih n’hâm ndâk njêng bri bon nĕ tât abaơ bôn Nui dơi mât mray nâp phĭt nau kơp bon gĕh nau rêh kloh uĕh.

Bon Nui mât mray uĕh nau kơp bon gĕh nau rêh kloh uĕh

Lam bon gĕh lơ 40% r’noh r’năk ndrŏng tâm nau wăng sa

Bon lan bu nong R’đe ta bon Nui ih ca phê jêh pĕ

R’năk gĕh nau rêh o-ach dơi Bri dak kơl ân ndrôk rong

Bu nuyh bon lan chiă rong iăr gơi gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Bu ndăm tâm bon ôp nti, mât mray uĕh nau way vâng tanh kăl e

Y Sơn

2,561
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.