Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Kruer, xar Đăk Nang, hênhx Krông Nô: Bê txir lưs cam

05/12/2019 10:37 G12T+7

Trơưs nênhs lâul nhoz jos Kreur, thâuv ntêx, nếnh Ê đê tuôx nhoz, uô hnox sâuv iz luz trôngz đangr, thuôx thangx tsangv xar Đăk Nang nhis hnuôr.

Ntơưv luz trôngz hnuôr, muôx iz tsoz txir lưs cam los six lux, yênhx shông txi txir ntâu hênhr, hnax shông muôx txir kangz tsuô pêx xinhv hnox, tangz sis pêx xinhv tưz txi pâuz txo txir hnuôr puôs thâuv tưs. Thâuv cxiv tsang jos, nênhs lâul haz pêx xinhv tưz zuôr bê tsoz ntông cam (trơưs lus Ê đê Kruer muôx grê zos cam) chia hu bê tsuô jos uô Kreur. Txus shông 1996, jos Kruer lo Têz qơưs săp xêp qơư nhoz truôx yaz haz pêx xinhv ntơưv hnuôr tuôr tsês bê Kruer chia hu bê tsuô jos txus nhis hnuôr.

Jos Kruer nhis hnuôr muôx 190 tsêr, yangx 650 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs muôx yangx 50%. Jos muôx yangx 450 ha angr chos cax phê, blêx lax, cxuô zangv kôngz lông haz zus tsax cxu, keiz us.

Pêx xinhv jos Kruer yưv nhiax, côngs cênhz Têz qơưs uô cêr mox nhex

Chor shông jê hnuôr, pêx xinhv zov chênhr phuôv tsangr phưx txoz chia cxangz thu nhâps

Kuôl pux Ê đê tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Nhuôs zâu hur ntu shông lo môngl cơưv ntơưr

Tangs nro jos muôx yangx 100 tus tsax cxu

Y Sơn

2,446
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.