Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Kruĕ, xă Dak Nang, n’qual Krông Nô: Săk tơm play kroch

05/12/2019 10:37 G12T+7

Tĕng âk bu ranh ta bon Kruĕ n’kôch, kăl e, bu nuyh R’đe tât gŭ rêh, bư mir jan ba ta du mlâm dôr yôk, tâm mpeh xă Dak Nang abaơ.

Ta yôk aơ, gĕh du mlâm tơm play krŏch têh, du năm gĕh âk ngăn play, ăp năm bu nuyh bon lan gĕh play sa, khă nĕ khăn păng mô gĭt tơm play kroch aơ dah jŏ năm bu tăm. Jêh ntơm kơp ndâk njêng bon, bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk tơm play kroch gơi moh săk bon jêng Kruĕ (tĕng nau ngơi R’đe Kruĕ lay play kroch). Tât năm 1996, bon Kruĕ dơi Bri dak dăp ân neh ntu bư mir jan ba, neh ndâk bư wâl gŭ ta ntŏk mhe n’hanh bu nuyh bon lan ta aơ moh tay săk bon mhe kơt ơm lah Kruĕ tât abaơ.

Bon Kruĕ abaơ gĕh 190 r’năk, lơ 650 bu nuyh, bon lan bu nong iê bu nuyh rêh gĕh 50%. Bon gĕh lơ 450 hec ta tăm ca phê, ba lŏ, tuh vanh n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr.

Bu nuyh bon lan ta bon Kruĕ kơl prăk, kơl n’hâm suan pah kan ndrel ma Bri dak bư trong bê tông

Ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan uănh kh’lay nau kan tăm tơm tiêu gơi hao tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Bu ur R’đe mât mray nau vâng tanh kăl e

Kon se tât năm hăn nti dơi nti sam bŭt

Lam bon rong gĕh 100 mlâm ndrôk rpu

Y Sơn

2,447
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.