Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos K62, xar Đăk D’rô, hênhx Krông Nô: Six nhôngl cxiv tsang

29/08/2019 14:52 G8T+7

Trơưs nênhs lâul Y’Hơn Buôn Yă, nênhs chiax nhoz ntêr shông jos K62, xar Ðăk D’rô (Krông Nô), shông 1962, chia tsir Mir-Nguis ntâus tuô, ntêl uô krêr, ntâu lênhx pêx xinhv nhoz jos Dur KMăl, xar Dur KMăl, hênhx Krông Ana (Ðăk Lăk) tưz tsir tuôx tsuô thangx tsangv căn cưr cach mangs Nâm Nung, xênhr Quangv Đưc (kuz) chia uô nênhx nhoz.

Sâuv thangx angr yaz nuôr, pux tuz nhuôs trâu saz phuôv tsangr uô nox; kra cêr, jeik tuz tros, xang chox lương thưx pangz mangx cach mangs hur jas ntâus tsangv tir Mir tuôr têz qơưs. Txix thâuv tuôx têz qơưs yaz, jos tưz lo pux tuz nhuôs hu bê zos K62 chia ndu txus shông 1962 tangs nro jos tsir tuôx Nâm Nung uô nênhx chiax nhoz haz ntâus tsangv tir Mir pangz têz qơưs.

Jos K62 nhis nuôr muôx yangx 380 tsêr, tsôngv box Ê đê, M’Nông, Zir txir muôx li 40%. Tangs nro jos muôx 310 ha cax phê, 20 ha phưx txoz, 30 ha blêx lax haz zus yênhx puô tus tsax cxu, keiz us; sâu fênhx đrăngz lo yangx 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Jos K62 muôx yangx 30 ha angr chos 2 chiv blêx/shông

Tsêr văn hoar côngs đôngx jos K62 lo cxiv tsang ntơưv siz shơư pênhr Jưs anr 3EM

Nênhs lâul Y’Hơn Buôn Yă txangr jê, trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv côngv saz, cxiv tsang jêx jos văn hoar

Jos K62 lo hu bê trơưs shông cưs pêx xinhv tuôx txus nuôr uô nênhx nhoz shông 1962

Hês thôngr cưx đêx lo đâux tư, khu hlôngr pangz mangx uô kôngz lông tsuô pêx xinhv

Pêx xinhv phuôv tsangr zus nhux đăngs grax chia cxangz thu nhâps tsuô chuôz zis

Y Sơn

2,766
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.